Givertjeneste

NMS U har to ulike typer givertjenester; Ukid venner som deler (for barn og barnefamilier) og Usupport (for ungdom).
Foto: Katrine Sangolt

Hvert skoleår velger vi ut tre samarbeidslandene til NMS som vi har ekstra fokus på i forbindelse med vår givertjeneste.

Ukid venner som deler

Thailand og Laos

En pengegave til prosjektet kan merkes med prosjektnummer 800 000, og overføres til konto nummer 8220 02 85030

Usupport

England

En pengegave til prosjektet kan merkes med prosjektnummer 800 800, og overføres til konto nummer 8220 02 85030

Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Takk til en hver glad giver!

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro