Årsmøte i NMSU region Innlandet (Hedmark / Oppland)

14. juni 2021Fåberg
Velkommen til årsmøte i NMSU region Innlandet (Hedmark/Oppland)!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Fakta om arrangementet

Starter
mandag 14. juni 2021
Avsluttes
mandag 14. juni 2021
Sted
Fåberg

Kontaktperson

Petter Berg
41 28 50 43
petter.berg@nmsu.no

Innkalling til årsmøte i NMSU Innlandet (Hedmark/Oppland)
Regionrådet i NMSU Innlandet (Hedmark/Oppland) kaller med dette inn til årsmøte for regionen. Årsmøtet er regionens øverste organ hvor dere som medlemmer kan påvirke og legge føringer for regionen og arbeidet som drives her. Alle enkeltmedlemmer, og lokallag i regionen kan delta.

Når: 14. juni (med forbehold om endring)
Hvor: Thomas Jørstads veg 24, Fåberg

Saksliste

1.       Konstituering

2.       Godkjenning av årsmelding for 2020

3.       Orientering om regnskap for 2020 og budsjett for 2021

4.       Valg av regionrådsrepresentanter

5.       Eventuelt

Vedlegg: Protokoll for årsmøte 2020

Meld deg på ved å sende en mail til  petterb@nmsu.no

Husk at enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 2021 for å ha stemmerett på årsmøtet!

§ 7 - NMSU årsmøter i regionen

1. Årsmøte er NMSU sitt høyeste organ innen sitt geografiske virkeområde. Det er NMSU regionråd i gjeldende region som er ansvarlig for å arrangere årsmøte hvert år.

2. Årsmøte er åpent for alle tilknyttet arbeidet i NMSU og andre NMSU regionråd inviterer.

3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte:

·         A) 2 representanter fra hvert lokallag. I lag hvor medlemmene er under 12 år, kan foreningen representeres av voksenleder. Hvis laget består av medlemmer over 12 år kan medlemmene selv representere laget. Øvre aldersgrense for representanter er da 30 år.

·         B) NMSU regionrådmedlemmer.

·         C) NMSU landsstyrerepresentanten i gjeldende region.

·         D) En representant fra regionstyret i gjeldene region.

·         E) Alle NMSU enkeltmedlemmer i regionen.

4. Følgende innkalles med talerett:

·         A) Alle NMSU ansatte i regionen.

·         B) NMS-ansatt med kontor i region

·         C) Leder i gjeldende NMS regionstyre.

·         D) Leder i eventuelt leirstedsstyre i virkeområdet.

·         E) Leirledere og andre frivillige i NMSU.

5. Årsmøte har som oppgave:

·         A) Å godkjenne innkalling, saksliste og årsmelding.

·         B) Å ta budsjett og revidert regnskap til orientering.

·         C) Å behandle innkomne forslag.

·         D) Å behandle årsplan/handlingsplan for regionen.

·         E) Å velge nye medlemmer til NMSU regionråd og andre råd og utvalg regionen finner nødvendig.

6. NMSU regionråd forbereder og innkaller til årsmøte. Innkallingen sendes ut senest 2 måneder på forhånd. Saker som skal behandles på årsmøte publiseres på regionens internettsider senest 14 dager på forhånd. Saker som ønskes behandlet må være sendt NMSU regionråd minst 30 dager før årsmøtet. Dette gjelder også forslag på kandidater til NMSU regionråd.


Se andre arrangementer

Globusagentleir for 2.-4. klasse

Velkommen til Globusagentleir!
11. - 12. august

Camp Kjeldsund 2022

Velkommen til Camp Kjeldsund!
12. - 14. august

Informasjon om konfirmanthelg på Stenbekk leirsted

Lag en konfirmantleir sammen med oss!
19. - 21. august

Høstleir for 5.-8. klasse

Velkommen til høstleir på Tømmernset!
2. - 4. september
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk