Årsmøte i region Trøndelag

27. april 2019Sommerveita 4-6
Velkommen til årsmøte i Sommerveita 4-6!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Fakta om
arrangementet

Starter
lørdag 27. april 2019
Avsluttes
lørdag 27. april 2019
Sted
Sommerveita 4-6

Kontaktperson

Emil Buxrud
40406047
emilb@nmsu.no

Årsmøte NMSU Region Trøndelag
27. april 2019
Kl. 11.00

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkallingen er sendt ut til alle NMSU-grupper og –lag, enkeltmedlemmer i NMSU, ansatte i NMSU og NMS Trøndelag, leder i regionstyret i NMS Trøndelag, Mjuklia-ansatte og regionens representant i NMSU Landsstyre.

Dagsorden foreslås som følger:

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Konstituering Valg av ordstyrer, referenter, tellekorps og to til å underskrive protokollen, samt innvilge talerett til NMS’ere på Årsmøtet.
Sak 3: Godkjenning av «Årsmelding for NMSU region Trøndelag 2018»
Sak 4: Regnskap 2018 og budsjett 2019
Sak 5: Valg av NMSU Regionråd
Sak 6: Valg av revisor
Sak 7: Innkomne forslag
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 2: Konstituering
a) Valg av ordstyrer
Forslag: Jakop Stavseth
b) Valg av referenter
Forslag: Amalie Marie Teige og Benjamin Vognild
c) Valg av tellekorps
Forslag: Margrete Piscoya Hodne og Emil Buxrud
d) Valg av to til å underskrive protokollen
Forslag: Jakop Stavset og Benjamin Vognild
e) Gi talerett til alle NMS’ere tilstede

Sak 3: Årsmelding for NMSU region Trøndelag 2018
«Årsmelding for NMSU region Trøndelag 2018» ligger på www.nmsu.no, og er å finne i NMS Trøndelags årbok.
Forslag til vedtak: «Årsmelding for NMSU region Trøndelag 2018» godkjennes

Sak 4: Regnskap 2018 og budsjett 2019
NMSU Landsstyre er hovedansvarlig for budsjett og regnskap, NMSU Regionråd har delansvar. Regnskap for 2018 og budsjett 2019 ligger tilgjengelig på www.nmsu.no.
Forslag til vedtak: Regnskap 2018 og budsjett 2019 tas til etterretning.

Sak 5: Valg av NMSU Regionråd
NMSU Regionråd i Trøndelag består av 4-8 valgte representanter, i tillegg til Landsstyrets representant og en representant fra NMS Trøndelags regionstyre. Representanter har en funksjonstid på to år, med mulighet for gjenvalg to ganger. Varamedlemmer velges for ett år i gangen. Det skal velges inn 3 faste representanter, og 1 varamedlem.

Fra før er disse faste representanter:
– Jogeir H. Tangvik (2018-2020)
– Enrico Oberholzer (2018-2020)
– Joachim Salomonsen (2018-2020)
Følgende har sagt seg villig til å stille som kandidater til NMSU Regionråd 2019-2021:
– Hannah Sagdahl
– Jakop Stavset
– Benjamin Vognild (stiller til gjenvalg som vara)

Nærmere presentasjon av kandidatene på årsmøtet. Benkeforslag er velkomne, men alle som foreslås må ha sagt ja til å stille.

Sak 6: Valg av revisor
Vi trenger en årsmøtevalgt revisor til søknad om økonomisk støtte fra Trøndelag Fylkeskommune. Gert Nielsen foreslås.
Forslag til vedtak: Gert Nielsen er revisor for NMSU Trøndelags søknad til Trøndelag Fylkeskommune.

Sak 7: Innkomne saker

Velkommen skal du være!


Se andre arrangementer

Knøtteleir - våren 2019

Velkommen til knøtteleir på Fjelltun!
27. - 28. april

Årsmøte i region Trøndelag

Velkommen til årsmøte i Sommerveita 4-6!
27. april 2019

Vårleir for 4.-7. klasse

Velkommen til vårleir på Stenbekk!
3. - 5. mai

Familieleir med Mjuklidagen

Velkommen til familieleir med Mjukliadagen - på Mjuklia!
10. - 12. mai
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro