Årsmøtet i NMSU Øst

23. april 2018IGJEN NMS Gjenbrukscafe
Velkommen til årsmøtet i NMSU Øst!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Fakta om
arrangementet

Starter
mandag 23. april 2018
Avsluttes
mandag 23. april 2018
Sted
IGJEN NMS Gjenbrukscafe
Aldersgruppe
Ungdom

Kontaktperson

Ragnhild Danbolt Øygard
91728596 / 51516134
ragnhildo@nmsu.no

Regionrådet i NMSU Øst kaller med dette inn til årsmøte for regionen. Årsmøtet er regionens øverste organ hvor dere som medlemmer kan påvirke og legge føringer for regionen og arbeidet som drives her. Alle enkeltmedlemmer og lokallag i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud kan delta. Vi oppfordrer alle å prioritere deltakelse på årsmøtet!

Når: Mandag 23. april 2018 – klokken 17:30-19:00. Varm mat serveres kl.19, rett etter årsmøtet.
Hvor: IGJEN NMS Gjenbrukscafé, Sommerrogata 1, Oslo

Som i fjor legges årsmøtet i forkant av en NMSU kveld. Disse er sosiale kvelder med input om bibel og misjon for studenter og unge voksne i Oslo og omegn. Årsmøtet avsluttes med mat sammen med NMSU Kveld-gjengen. Vi håper mange har anledning til å bli igjen på NMSU kvelden!

Saksliste
1. Konstituering
2. Godkjenning av årsmelding for 2017
3. Orientering om regnskap for 2017 og budsjett for 2018
4. Orientering om NMSUs nye profil og nye satsninger
5. Handlingsplan
6. Valg av regionrådsrepresentanter
7. Eventuelt

Det er mulig å melde inn saker dere ønsker tatt opp, disse må være sendt oss innen tirsdag 3.april. Sakspapirene til årsmøtet legges ut på nmsu.no. I kalenderen der finner du Årsmøte NMSU Øst.

Kandidater til regionrådet
Vi jobber med å finne gode kandidater til regionrådet og vil gjerne ha inn flest mulig gode tips. Regionrådet har det overordnede ansvaret for arbeidet i regionen og har omtrent seks møter i året. Tips oss gjerne på ragnhildo@nmsu.no.

Påmeldingsfrist 20. april
Meld deg på ved å sende en mail til ragnhildo@nmsu.no
PS: Glemmer du å melde deg på, kom likevel!!
Husk at enkeltmedlemmer må ha betalt kontingent for 2018 for å ha stemmerett på årsmøtet!

For regionrådet

Helene Klingsheim Døviken                      Ragnhild Danbolt Øygard
Leder Regionrådet NMSU region Øst      Leder NMSU region Øst


§ 7 – NMSU årsmøter i regionen

1. Årsmøte er NMSU sitt høyeste organ innen sitt geografiske virkeområde. Det er NMSU regionråd i gjeldende region som er ansvarlig for å arrangere årsmøte hvert år.

2. Årsmøte er åpent for alle tilknyttet arbeidet i NMSU og andre NMSU regionråd inviterer.

3. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøte:
A) 2 representanter fra hvert lokallag. I lag hvor medlemmene er under 12 år, kan foreningen representeres av voksenleder. Hvis laget består av medlemmer over 12 år kan medlemmene  selv representere laget. Øvre aldersgrense for representanter er da 30 år.
B) NMSU regionrådmedlemmer.
C) NMSU landsstyrerepresentanten i gjeldende region.
D) En representant fra regionstyret i gjeldene region.
E) Alle NMSU enkeltmedlemmer i regionen.

4. Følgende innkalles med talerett:
A) Alle NMSU ansatte i regionen.
B) NMS-ansatt med kontor i region.
C) Leder i gjeldende NMS regionstyre.
D) Leder i eventuelt leirstedsstyre i virkeområdet.
E) Leirledere og andre frivillige i NMSU.

5. Årsmøte har som oppgave
A) Å godkjenne innkalling, saksliste og årsmelding.
B) Å ta budsjett og revidert regnskap til orientering.
C) Å behandle innkomne forslag.
D) Å behandle årsplan/handlingsplan for regionen.
E) Å velge nye medlemmer til NMSU regionråd og andre råd og utvalg regionen finner nødvendig.

6. NMSU regionråd forbereder og innkaller til årsmøte. Innkallingen sendes ut senest 2 måneder på forhånd. Saker som skal behandles på årsmøte publiseres på regionens internettsider senest 14 dager på forhånd. Saker som ønskes behandlet må være sendt NMSU regionråd minst 30 dager før årsmøtet. Dette gjelder også forslag på kandidater til NMSU regionråd.

Last ned PDF av sakspapirene her

Last ned saksdokumentet årsmøtet her


Se andre arrangementer

Lederhelg

Velkommen til lederhelg på Mesnali!
19. - 21. oktober

Tweensleir for 5.-8. klasse

Velkommen til Tweensleir på Solhaug!
19. - 21. oktober

Barneleir for 5.-7. klasse

Velkommen til leir på Bakksætra!
19. - 21. oktober

Ungdomsleir på Hallarheim for konfirmanter og oppover

Velkommen til ungdomsleir på Hallarheim!
26. - 28. oktober
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro