Landsmøte 2018

Velkommen til landsmøte 2018! Landsmøte er NMS Us generalforsamling og avholdes hvert annet år – i år er landsmøte på Mjuklia i Trøndelag.
Foto: Sven Emil Hinderaker

8.-11. mars skal vi ha noen skikkelig gode dager på Mjuklia i Trøndelag med landsmøte, der det kommer delegater (representanter) fra alle regionråd i hele Norge. Det er en viktig oppgave for NMS U å utfordre barn og unge til å ta ansvar, engasjere seg og ta del i demokratiske prosesser. På landsmøte er de som bestemmer i NMS U!

På denne siden finner du: Forelegg med saksliste til landsmøte, link til påmelding, oversikt over sittende landsstyre og utkast til program for helga!

På landsmøte  i 2016 vedtok vi ny strategi. Essensen i denne strategien er at vi vil jobbe for å styrke og utvikle leirene våre gjennom å prioritere kvalitet fremfor kvantitet, jobbe for gjensidige samarbeidsavtaler med Den norske kirke og styrke satsningen på Ucrew, Hald og oppfølging av tidligere deltakere.

I saksdokumentene vil du kunne lese toårsrapporten for å se hvor langt vi har kommet for å nå disse målene. I tillegg til saksbehandling, så er det satt av mye tid til å dele tro, tid, ting og talent. Vi gleder oss til gode dager sammen på Mjuklia!

Forelegg til landsmøte

Sett deg inn i sakspapirene til NMS U Landsmøte.

Påmelding

Delegater fra hele Norge diskuterer og bestemmer NMS U sin fremtid på landsmøte! Meld deg på! I år er vi på Mjuklia leirsted i Region Trøndelag 8.-11. mars 2018.

Program landsmøte 8.-11. mars 2018

Torsdag

17:00: Innkvartering
19:00: Kveldsmat til de som har kommet
20:00/20:30: Velkommen til landsmøte!
21:30: Dele tro og tid
23:00: Offisielt program ferdig

Fredag

08:00: Morgenbønn
08:30: Fleksifrokost
09:30: Bibeltime
10:45: Forhandlinger
12:15: Lunsj
13:00: Forhandlinger
15:30: Uteaktiviteter og grilling
18:30: Middag
20:00: Dele tro og tid
21:30: Dele talent! Talentkveld: hver region bidrar med innslag.
23:00: Programmet ferdig for dagen

Lørdag

08:00: Morgenbønn
08:30: Fleksifrokost
09:30: Bibeltime
10:30: Forhandlinger
12:30: Lunsj
13:30: Forhandlinger
Ca. 14:45: Pause
16:15: Ut og ake! Hvem er mest kreativ i akebakken?
18:00: Festmiddag
20:45: Konsert med Trygve Skaug i Berkåk kirke
22:30: Dele tro og tid
23:30: Programmet ferdig for dagen

Søndag

08:00: Morgenbønn
08:30: Fleksifrokost
Pakking og rydding
10:30: Gudstjeneste
12:00: Middag
Avreise

Landsstyret 2016-2018

NMS U landsstyre er ansvarlig for det faglige og strategiske arbeidet til NMS U ut fra de strategier og budsjett som blir vedtatt av NMS U landsmøte.

Landsstyret 2016-2018

Leder: Anders Emil Kaldhol
Nestleder Ina-Helene Idsal

Bjørgvin: Ingvald Mjølsnes
Hedmark og Oppland: Eva Marie Maurud Buraas
Møre: Reem Haile Kidane
Nord-Norge: Joakim W. Tverbakk
Stavanger: Arve Esteban Handeland
Sør Karoline Birkeland: Syvertsen
Trøndelag: Magnus Nesje Vatne
Øst: Marie Cathrine Løver Thu

NMS Landsstyre representant: Andreas Danbolt
NMS Landsstyre vara: Hege Steinsland

Ansattes representant: Elin Flystveit
Ansatt 1. vara Linn Elise Gulliksen
Ansatt 2. vara Ole Severin Haarr

1.vara: Siri Beate Birkeland-Larsen
2.vara: Elin Knudsen
3.vara: Marianne Bostrøm
4.vara: Amalie Marie Teige

Administrasjonen
Daglig leder: NMS U Stig Sunde
Sekretær: Dorrit Vignes Isachsen

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro