2 prosjektledere for tweensleirer i høstferien (25% fra august til oktober 2022)

Brenner du for leir og vil skape et godt høstferietilbud for tweens?

NMSU har fått støtte av Kirkerådet (Den norske kirke) til å lage leirer for tweens i høstferien. Vi er derfor på utkikk etter to engasjerte prosjektledere som vil lage leir på Stenbekk utenfor Sarpsborg eller Fjordglimt i Telemark.

Temaet for leirene er «Guds verden?». Vi ønsker på den ene siden å snakke om at kristen tro og moderne vitenskap kan gå hånd i hånd når vi prøver å forstå verden vi bor i.  På den andre siden vil vi snakke om at en del av vårt oppdrag som kristne er å ta vare på jorden som Gud har skapt.

Prosjektleder er ansvarlig for planlegging, gjennomføring og evaluering av en leir i samarbeid med frivillige ledere og andre ansatte i NMSU. Vi skal arrangere fire leirer parallelt og alle prosjektlederne vil delta i en prosjekt-gruppe som møtes jevnlig fra midten av august til uken etter leir.

Vi ser for oss at du er en god organisator og engasjert lagbygger. Det er en fordel at du har erfaring fra leir og ledelse av frivillige, men ikke en forutsetning. For å lykkes må du være initiativrik, kvalitetsbevisst og løsningsorientert.

Stillingen er beregnet til å være en 25% prosjektstilling i august, september og oktober. Arbeidstiden er fleksibel og vil kunne tilpasses studier og annet deltidsarbeid.

Hovedarbeidsoppgaver vil være:
– Delta i prosjektgruppe-møter fra medio august til medio oktober 2022
– Rekruttere og følge opp frivillige ledere for leiren i samråd med ansatte i regionen
– Rekruttere og koordinere bidragsytere til programmet på leiren
– Koordinere markedsføring i samarbeid med kommunikasjonsteam og ansatte i regionen
– Følge opp administrative rutiner og beredskapsplaner
– Koordinere og gjennomføre leiren i henhold til utarbeidede planer
– Gjennomføre evaluering blant deltakere og frivillige ledere

Vi ser etter deg som har følgende kvalifikasjoner:
– Studier innen relevante fagområder for stillingen
– God formidlingsevne
– God kjennskap til Den norske kirke
– Erfaring fra arrangementsledelse, gjerne leir
– Kjennskap til NMSU og NMS sitt arbeid
Oppstart: 15. august

Arbeidssted: Kontorplass i Lilleborg kirke og/eller på leirstedet

Lønn: Etter NMSU sine regulativer.

Søkere må identifisere seg med NMSU sitt grunnsyn. Personlig egnethet vektlegges. For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Stig Sunde på tlf. 95 21 78 16 eller e-post: stigs@nmsu.no

Søknad, cv og attester kan sendes per e-post til stilling@nms.no
NB! Husk å sladde papirer med personnummer.

Søknadsfrist: 15.06.2022

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk