Fagstoff og FOKUS-bok om misjon

Her finner du informative tekster og litteratur om misjon

NYHET!

FOKUS: Misjon i trosopplæringen

  • Hva er misjon?
  • Hva vil det si å være en misjonal kirke?
  • Hvordan kan misjon bli en del av trosopplæringen?

Dette er noen av temaene som drøftes i denne nye boka. Den gir et overblikk over den vestlige protestantiske misjonshistorien og noen refleksjoner over misjon i verden i dag. Boka inneholder også praktiske forslag til hvordan barn kan involveres i menighetens misjonale virksomhet.

Målgruppe for boka er ansatte og frivillige i kirke og organisasjoner.

Boka er utviklet i samarbeid med NMSU og Stefanusalliansen. Den er godkjent av K-Stud som studieplan

 

 

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk