Familiemiddag: Dele tid (Vår 2019)

6-12
Alle er like verdifulle for Gud, og ved å dele tid med andre viser vi nettopp det, det får barna erfare gjennom kreativ andakt, PP med gjettekonkuranse, og fortelling fra søndagsskolen i Estland som støtte på en utfordring.

Å dele tro, tid, ting og talent er igjen tema for familiemiddagene dette halvåret.

Dere står selvsagt fritt til å plukke, mikse og tilpasse materiellet etter gruppens interesse, behov og tid. Vi håper dere får en fin samling sammen, der familien kan engasjeres til å dele hjemme, i lokalsamfunnet og globalt!

De tre andre samlingene dette halvåret:
Dele tro: Jesus metter fem tusenDele ting: Den gylne regelDele talent: Pinsen – kirkas bursdag

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro