Familiemiddag: Dele tid

6-12
Maki er stressa i julestria og får ikke tid Gud, familie eller venner. Den unge jenta Myriam, fra Egypt, bibelhistorien om Maria og Marta og mye mer lærer både oss og Maki, at det er godt å dele tid!

Å dele tro, tid, ting og talent vil være tema for familiemiddagene dette halvåret. Denne gangen peker vi på å dele talent. Temaet kan være litt voksent, men vi vil vise barna at vi må ta aktive valg for å få tid til det som er viktigst. 

Oversikt over ressursenes innhold finner du ved å trykke på «Familiemiddagsheftet» og «Ekstraressursene» under.

Dere står selvsagt fritt til å plukke, mikse og tilpasse materiellet etter gruppens interesse, behov og tid. Vi dere får en fin samling sammen, der familien kan engasjeres til å dele tid!

Trykte delekort? Ønsker du å bestille trykte delekort? Følg instruksene på familiemiddagheftets andre side.

Familiemiddagshefte

Intro til opplegget: Vi deler tid!

Andakt: Om Jesus på besøk hos søstrene Marta og Maria

Besøk fra Maki: Delekort som denne gangen er en invitasjon til å dele tid

Besøk fra Maki: En PowerPoint om Myriam og Jesusbarnet på flukt i Egypt

Aktiviteter: Pynte kopp og fargeleggingsark

Ekstraressurser

  • Lengre andakt: Marta og Maria med dramastykke
  • Kort andakt: Sterkere sammen
  • Aktivitet:
    • Fint å være sammen
    • Lag gavekort på tid
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro