Hva skjer hvis vi deler med det vi har?

13-18 år, 6-12
I NMS U vil vi oppmuntre barn og unge til å dele, men hva skjer egentlig når vi deler?
Tilbake

Tid:

Ca 15 minutter avhengig av hvor stor gruppen er.

Materiell:

  • Du trenger ett sett med 10 perler til antall deltakere i for eksempel fem forskjellige farger
  • Flere personer kan samle samme farge
  • Lag hauger med 10 perler i lik farge etter antall deltakere. Bland disse sammen slik at de er klare til utdeling når du starter aktiviteten.
  • Evt. kjærlighet på pinne til deltakerne hvis du vil dele ut dette.

Deltakerne setter seg i en ring på gulvet og får utdelt en haug med 10 perler hver i forskjellige farger. Målet er å få alle perlene i en farge. Dette oppnås på følgende måte:

  • Du kan kun sende og motta perler fra de som sitter ved siden av deg. Perlene sendes rundt i sirkelen samme vei. Når du sender en perle til sidemann, mottar du samtidig en perle fra din andre sidemann.
  • Fortsett å sende perlene rundt ringen til alle sammen sitter igjen med 10 perler i en farge.
  • Aktiviteten er ikke ferdig før alle har fått sin farge. Det betyr at selv om en deltaker har fått alle sine 10 perler, må vedkommende likevel fortsette å motta og sende perler videre som han eller hun ikke trenger.

 

 

Enkel versjon

Alle deltakerne får beskjed om hvem som skal samle hvilke farger før de begynner å sende og motta perlene.

Avansert versjon

Deltakerne velger selv hvilken farge de ønsker å samle uten å avtale med de andre. Underveis vil for eksempel noen se at de samler på samme farge og at de derfor ikke vil få nok perler av denne fargen. Disse må evt. bestemme seg for å samle en annen farge.

Alternativ vri

I stedet for å dele ut 10 perler til hver person i starten av aktiviteten, kan enkelte få færre eller flere perler. På denne måten utvider du aktiviteten til også å handle om urettferdig fordeling av goder i verden, egoisme, mangel på ressurser, makt osv.

Utdypning

Misjon handler om å dele Guds kjærlighet i verden og til verden. Vi som er døpt er en del av et fellesskap med mennesker som er døpt over hele verden. Det er dette som er Kirken, et verdensvidt fellesskap. Gud sendte sin kjærlighet fra seg til oss. Gud sender Kirken, som er oss, til verden for å gi videre denne kjærligheten. Hvordan man gir denne kjærligheten videre, og hvor, skal vi lære litt om i dag. Den kan enten gis videre ved at vi forteller andre om kjærligheten, som er Jesus, eller vi kan vise kjærligheten slik Jesus har vist oss. Perlene som ble sendt rundt i ringen illustrerer Guds kjærlighet, som er noe vi mottar og sender videre. Vi kan ikke kun tenke på oss selv og kun motta, men må hele tiden leve i relasjonen til andre hvor vi gir og får.

Tips: Guds kjærlighet som noe vi mottar kan også illustreres ved å dele ut en kjærlighet på pinne til alle deltakerne.

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro