Journalister for Guds rike

Journalister for Guds rike er et opplegg inspirert av journalistikk, og utfordrer ungdommer til å tenke kreativt rundt hvordan de kan spre nyheten om Jesu oppstandelse.

Denne ressursen er en del av boka «Misjon». Klikk her for å laste ned PDF, eller her for å sende e-post for å bestille boka i posten (gratis)

 

Hvordan:

De jobber gruppevis med utgangspunkt i bibeltekster fra evangeliene og velger sin måte å formidle nyheten om Jesu oppstandelse på. De velger sitt nyhetsinnslag og bruker samlingen på å lage disse som skal presenteres tilslutt. De kan velge å lage en dokumentar, nyhetssending, nyhetsoppslag på en plakat, benytte internett osv. Opplegget krever en hel samling. Dersom ungdommen velger å lage innslag som krever mer tid, kan man avtale å bruke flere samlinger.

Mål:

Bli bevisst på hvordan man best kan formidle nyheten om Jesus til andre.

Tid:

Ca. 3 timer, avhengig av ungdommenes ideer. Dersom enkelte ideer innebærer mer tid, kan aktiviteten fortsette over to samlinger der siste delen har en presentasjon av alle innslagene.

Materiell:

  • Kopi av fortellingen om Jesu oppstandelse fra bibeltekstene;
    • Matteus 28,1-20, Markus 16,1-19 og Lukas 24,1-53
  • Diverse aviser, blader, plakater og lignende som kan klippes i, jo mer å velge fra desto bedre.
  • Store ark som kan limes på
  • Saks, lim, penner og tusjer
  • Diverse teknisk utstyr som kan brukes til å lage nyhetsinnslag: filmkamera, kamera, høytalere, internett, pc med mulighet til å laste opp bilder og lignende.

Innledning

Disiplene hadde levd sammen med Jesus. De var vitner til hva som skjedde da han døde på korset og da han stod opp igjen. De fikk i oppdrag av Jesus å formidle dette videre til hele jorden, noe som kan minne om en journalists arbeid. Å gjøre misjon er å annonsere og demonstrere evangeliet og Guds rike i verden – med både ord og handlinger. Det handler om å spre informasjon om og formidle Jesus; det som skjedde på korset, hans oppstandelse og hva det innebærer for enkeltmennesker og skaperverket.

En journalist er forpliktet til å formidle hva han ser og hører for å skape nyheter. Det er viktig å formidle rett informasjon for å skape troverdighet. Om andre vil tro på hva som formidles, vil være opp til dem. Vi kan forestille oss at Jesu disipler og Kirken er journalister for Guds rike. De skal til enhver tid – og på en troverdig måte formidle hvem Jesus er. Matteus, Markus og Lukas i Det Nye Testamentet formidler historien om Jesus på hver sin måte. De har alle med viktige hendelser fra Jesu liv og det han gjorde da han levde på jorden. De skriver alle om det han underviste, og de forteller historien om hans død og oppstandelse. De har likevel ulikt fokus og forutsetning for å formidle Jesu historie.

Her finner du en oversikt over hva som er unikt for de ulike evangeliene:

  • Matteus skriver for jøder og legger vekt på at Jesus er Messias, som Det gamle testamentet snakker om skal komme.
  • Markus skriver sannsynligvis til ikke-jøder, eller hedninger. Han er blitt kalt fortelleren, fordi han skriver enkelt og folkelig. Han legger vekt på Jesus som person og beskriver Jesus som Herrens tjener, med stor omsorg, forståelse, temperament osv.
  • Lukas-evangeliet synes å være skrevet først og fremst til grekere og hedningekristne. Lukas beskriver Jesus som Menneskesønnen: fullkomment menneske og Guds sønn. Han gir også mye plass til kvinner og de fattige i samfunnet.

Journalister for Guds rike Se for deg at du er journalist for Guds rike. Du har vært vitne til Jesu oppstandelse og skal formidle dette som ”siste nytt i Guds rike”. Hvordan vil du fremstille nyheten, og hva vil du legge vekt på i din informasjon rundt hendelsen?

Kopier opp fortellingen om Jesu oppstandelse fra de tre kildene. Del inn i grupper på 5-8 ungdommer og del ut teksten til hver av gruppene. Dersom det er flere enn tre grupper, kan flere bruke samme teksten som utgangspunkt. La gruppene løse oppgaven ved å lage sitt nyhetsinnslag med utgangspunkt i fortellingen om Jesu oppstandelse fra Matteus, Markus og Lukas. Nyhetsinnslaget kan lages som en nyhetssending, dokumentarfilm, nyhetsoppslag på en stor plakat/ark med tekst, bilder osv. Hvis internett er tilgjengelig kan de benytte blogg, lage en video til Youtube, twittre osv. Gruppene står fritt i sin tolkning av teksten og velger selv innfallsvinkel til historien, tid/kontekst, roller, fokus osv. La ungdommene tenke kreativt og lage nyhetsinnslaget slik de selv ønsker.

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk