Familiemiddag (reklamemateriell)

6-12
Her kan dere se alt reklamemateriellet som vil være fritt tilgjengelig for alle menigheter som arrangerer Familiemiddag. Annonse til menighetsblad, plakat, invitasjon, Facebookbanner - som dere i word (innen august) kan tilpasse eget bruk.

Alt materiell blir lagt ut som worddokument som dere kan redigere innen august. Men her kan dere se hvordan det vil se ut (med forbehold om små endringer.)

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro