Tweens samling 3: Å se og bli sett

9-12 år
Ser Gud? Ser vi? Hagar, England og snacks er stikkord for denne samlingen.

Vi i NMSU ønsker å inspirere barn og unge til å dele tro, tid, ting og talent.

I denne samlingen får dere dette:

  • Bibelverset: Ser Gud oss når vi er i vanskelige situasjoner? Hvordan ser vi andre?  Spørsmålene utforsker dere i fortellingen om Hagar som havner i en vanskelig situasjon.  Fortellingen står i 1. Mosebok 16 og 21.
  • Globalt glimt: Bli med til Nord-England og kirkens tirsdagsklubb som holder til i en populær park i en by i Cumbria.
  • Fellesaktiviteter: Hinderløype. Forslag til fellessanger. Lystenning og Bønn. Oppdraget. Bønnepraksis. Forslag til snacks fra England. Lær engelske sanger som er populære blant barn og unge i Cumbria.

Dere står selvsagt fritt til å plukke, mikse og tilpasse materiellet etter gruppens interesse, behov og tid. Vi håper dere får en fin samling sammen, dere kan få gode og morsomme samtaler og engasjeres til å dele hjemme, i lokalsamfunnet og globalt.

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro