Lederkurset: Ung leder

Fri tilgang for alle: Første samling i Lederkurset. Lær om fordeler og utfordringer ved å være ung leder. Hør globalt glimt fra Madagaskar om å spørre Gud om hjelp og foredrag om lederskap! Vi håper Lederkurset vil være til hjelp i ledertrening av ungdommer i Den norske kirke.

Filer til nedlasting

  Mål og innhold med samlingen

  • Skape forventninger og gode rammer for lederkurset
  • Forventninger til ledere
  • Leker som skaper inkludering
  • Personlig vs. privat
  • Håndtere ris og ros
  • Ung leder – fordeler og utfordringer
  • Globalt glimt: Å spørre Gud om hjelp
  • Utdypende foredrag: Lederskap – en introdokusjon

  Resten av samlingene

  Kjøp boka med hele Lederkurset i nettbutikken. Prisen er 299,- pluss porto.

  Innmeldte lokallag i NMSU kan finne alle samlingene som nedlastbare PDF-filer under ressurser.

  Hvorfor Lederkurset?

  Lederkurset ønsker å utruste og utvikle dagens unge ledere. Målgruppen er tenåringer som deltar som ledere for barn og unge i kirke og organisasjoner. Gjennom praktiske øvelser, refleksjoner og samtaler, involveres ungdommene til å utvikle seg i lederrollen. Praksis i menighet eller NMSU gir dem verdifulle erfaringer og rom for vekst.

  Lederkurset har elleve temaer å velge mellom. Oversikt over alle ligger på En oversikt finner du på nmsu.no/ressurser. Ressursene til hvert tema er delt inn i «Oppdag Jesus», «Globalt glimt», «Øvelser og aktiviteter» og «Utdypende foredrag».

  Hvordan organisere Lederkurset?

  Kurset er fleksibelt og kan arrangeres som månedlige samlinger, lederdøgn, lederhelg eller samlinger i kombinasjon med deltakelse på ungdomsleirer hos NMSU. Velg ut de temaene du ønsker å undervise for kursdeltakeren. Det er elleve temasamlinger å velge mellom. Kurset er svært praktisk rettet og du finner egne mål for hvert tema.

  Det er lurt å sette av to timer til hver samling, men du vil finne kursmateriell til mye mer. Kursmateriellet er selvforklarende og krever ikke mer enn en leder for å gjennomføre det. Likevel kan det være lurt med flere ledere for å gi gruppen best mulig oppfølging. Selv om noen oppgaver krever PC eller nett, kan kurset gjennomføres uten dette. La deltakerne få teste ut det de lærer i praksis på leir, arrangement eller trosopplæringstiltak i NMSU eller lokal­ menigheten sin.

  En god tilnærming til ungdommer som skal utvikle seg som ledere er «død mus pedagogikken». Den skaper rom for å snakke om det som oppstår underveis. Barn som ser en død muspå skogsstien vil stoppe opp og være nysgjerrig på hva dette er og hva som kan ha skjedd. På samme måte bør vi ta oss tid til å stoppe opp, og møte de spørsmål, undringer og refleksjoner som ungdommene gjør seg underveis i samlin­gene.

  Økonomisk støtte til Lederkurset

  Det finnes flere steder å søke om ekstern kursstøtte. Ved å benytte seg at disse mulighetene, vil dere få en romsligere økonomisk ramme for gjennomføring av kurs. For at ordningene ikke skal misbrukes, er det laget noen enkle, men viktige rammer og forutsetninger for utdeling av pengene. Her får du to smarte tips for en bedre økonomi.

  Lokallag i NMSU

  Lokallag som er innmeldt i NMSU, med fem eller flere betalende medlemmer under fylte 26 år (minst 50,- per person, som lokallaget beholder selv), har et styre og som har levert inn godkjent årsrapport, kan få frifondsmidler. Frifondmidlene kommer fra Staten og skal gå til organisert og frivillig barne- og ungdomsaktivitet lokalt i Norge.

  Slik gjør dere det i en menighet:

  • Meld inn lederkursgruppen som et lokallag på www.nmsu.no
  • Når kurset er over, rekrutteres det nye deltakere til neste kurs. Neste kull meldes da inn som medlemmer i det eksisterende lokallaget
  • Når dere melder inn et lokallag i NMSU, får dere automatisk kr 5.000,- i oppstartstøtte og tilgang til alle ressursene (bl.a. alle Lederkurssamlingene) som finnes i ressursbanken vår
  • Det utbetales årlig en grunnstøtte og en sum per medlem til lokallagene. Dette er basert på antall innmeldte deltakere i året før utbetalingen finner sted
  • Meld dere inn på denne siden.

  K-stud

  K-stud gjør det enkelt for dere å motta statstøtte til Lederkurset. K-stud er et offentlig godkjent studieforbund som ønsker å styrke det kristne studiearbeidet. Når du søker om støtte til Lederkurset, trykker du på NMS som medlemsorganisasjon i søknaden.

  Kravene for å få støtte gjennom K-Stud er: 

  • Minst 8 kurstimer
  • Minst 1 deltaker må fullføre (75% oppmøte)
  • Deltakeren må være minst 14 år i løpet av kursåret
  • Studieplan/materiell må være forhåndsgodkjent
  • Komplett frammøteliste med adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på deltakerne
  • Søk om støtte før kursstart på k-stud.no, og motta støtten etter at kurset er fullført. Trenger du hjelp med søknaden eller har spørsmål, kan Kristelig studieforbund kontaktes på post@k-stud.no.
  Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk