Fokus: Misjon

Ny ressursbok om misjon i trosopplæringen utgitt av IKO i samarbeid med NMSU, Stefanusalliansen og Størst av alt.

Misjon i trosopplæringen

Ressurser til bruk i gudstjenester og samlinger. Utarbeidet med støtte av Størst av alt
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk