Smågrupper

Smågrupper er ressursmateriell for mellomtrinnet

Vi er for tiden i en utvikling og utprøvingsfase av smågruppe-konseptet vårt.

Innholdet i konseptet

  • Andakter med et globalt perspektiv og som vil engasjere og utfordre ungene til å dele tro, tid, ting og talent
  • Aktiviteter, forslag til sanger, leker osv
  • Informasjon om NMS sine prosjekt
  • Trosopplæringstiltak med misjon som tema (4. trinn)
  • 8-10 samlinger per semester

Vi starter testing av materiellet for 4. trinn høsten 2018 og vil utvikle materiell slik at vi til slutt har materiell for hele mellomtrinnet.

Har dere en klubb som dere har lyst å teste materiellet i? Ta i så fall kontakt!

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk