Smågrupper

Smågrupper er et opplegg for barn i mellomtrinnet.
Foto: Heidi Olsen

Kontaktperson

Dorrit Vignes Isachsen
40406024
dorritvi@nms.no

Små fellesskap har vært viktig i NMS fra starten. Engasjement og tilhørighet vokser når mennesker møtes over tid. Vi tilbyr materiell til smågrupper for mellomtrinnet. 4.trinn er klart sommeren 2017, de øvrige tre trinn produseres i løpet av 2018. Opplegget består av åtte samlinger for hvert klassetrinn.

Det kan brukes inn i allerede eksiterende aktiviteter i menigheten, eller som basis for nye tiltak.

 

RESSURSENE SOM ER LAGET TIL Smågruppe

Smågruppe 1 av 8

Her finner du Smågruppesamling 1 av 8, høst 2017. Komplett opplegg. Fri tilgang for alle!
6-12

Smågruppe (reklamemateriell)

Her kan dere se alt reklamemateriellet som vil være fritt tilgjengelig for alle menigheter som arrangerer Familiemiddag. Annonse til menighetsblad, plakat, invitasjon, Facebookbanner - som dere i word (innen august) kan tilpasse eget bruk.
6-12

Smågruppe 8 av 8 (+)

Her finner du Smågruppe 8 av 8, høst 2017, komplett opplegg.
6-12

Smågruppe 7 av 8 (+)

Her finner du Smågruppe 7 av 8, høst 2017, komplett opplegg.
6-12
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro