Ukid

Ressurser for barn og barnefamilier

Kontaktperson

Dorrit Vignes Isachsen
40406024
dorritvi@nms.no

NMS U har laget ressurser som du kan bruke til trosformidling – hjemme, i menighet eller på leir. Ressursene kan brukes både i enkeltarrangement og i grupper som møtes jevnlig. Foreløpig har vi laget to konsept, Familiemiddag og Smågruppesamlinger for mellomtrinnet, som er skreddersydd til å bli brukt i din lokale menighet. Men oppleggene kan fint splittes opp eller brukes i andre sammenhenger.

Les mer om de to ulike konseptene her.

Familiemiddag

Familiemiddag er et godt redskap for menigheter som ønsker å involvere nye familier. Vi tilbyr ressurser til formidling, aktiviteter og forslag til hvordan middagene kan organiseres, alt med et globalt perspektiv og mål om å engasjere familier til å dele.

Smågrupper

Små fellesskap har vært viktig i NMS fra starten. Engasjement og tilhørighet vokser når mennesker møtes over tid. Vi tilbyr materiell til smågrupper for
mellomtrinnet.

Ressurser for barn og barnefamilier

Smågruppe 1 av 8

Her finner du Smågruppesamling 1 av 8, høst 2017. Komplett opplegg. Fri tilgang for alle!
6-12

Familiemiddag 1 av 4

Her finner du opplegg for hele Familiemiddag 1 av 4, høst 2017.
6-12

Smågruppe (reklamemateriell)

Her kan dere se alt reklamemateriellet som vil være fritt tilgjengelig for alle menigheter som arrangerer Familiemiddag. Annonse til menighetsblad, plakat, invitasjon, Facebookbanner - som dere i word (innen august) kan tilpasse eget bruk.
6-12

Familiemiddag (reklamemateriell)

Her kan dere se alt reklamemateriellet som vil være fritt tilgjengelig for alle menigheter som arrangerer Familiemiddag. Annonse til menighetsblad, plakat, invitasjon, Facebookbanner - som dere i word (innen august) kan tilpasse eget bruk.
6-12
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro