Familiemiddag

Familiemiddag kan være et godt redskap for menigheter som ønsker å bygge fellesskap mellom barn og familier, eller som ønsker å få økonomisk støtte til middager som allerede arrangeres i menigheten.
Foto: Heidi Olsen

Kontaktperson

Dorrit Vignes Isachsen
40406024
dorritvi@nmsu.no

Litt om familiemiddag og hva dere får

Vi har laget et konsept som vi tror kan være til hjelp og støtte i mange menigheter. Det du får ved å bruke Familiemiddag i NMSU er:

 • Andakter med et globalt perspektiv og som vil engasjere og utfordre ungene og familiene til å dele tro, tid, ting og talent
 • Delekort som barna og familiene tar med seg hjem
 • Informasjon om NMS sine prosjekt
 • Kahoot / quiz
 • Trosopplæringstiltak med misjon som tema (1 trinn)
 • Tips til hvordan menigheten kan dra i gang familiemiddag og i noen tilfeller bistand til å dra i gang arbeidet
 • Frifondsmidler (5000 kroner i oppstartsmidler og støtte hvert år, avhengig av hvor mange medlemmer en har)
 • Fire nye ressurspakker i halvåret

Hvordan får man tak i ressursene?

Første samling er gratis og åpen for nedlastning for alle. De siste tre samlingene får en ved å melde familiemiddagen inn som et lokallag i NMSU. Da får dere materiellet gratis. Grunnen til at vi har valgt denne løsningen er at vi tror dette er den beste måten å skape en vinn- vinn situasjon for både menigheten og NMSU. Ved å melde inn aktiviteten som et lokallag hos oss, har vi også mulighet til å gi klubben 5000 kroner i oppstartsstøtte fra frifond og videre økonomiske støtteordninger i årene fremover. Det er jo ganske stas for både oss og menigheten.

Hva kan være gode grunner til å benytte konseptet familiemiddag?

 1. Få økonomisk støtte til allerede eksisterende middager i kirken.
  Ved å melde inn middagen i NMSU, så får en frifondsstøtte. Les mer om hva du får i støtteordninger her. Det er fullt mulig å kun benytte seg av de økonomiske støtteordningene og man er ikke forpliktet til å bruke ressursmateriellet som er utviklet.
 2. Videreutvikle allerede eksisterende familiemiddager i kirken
  Vi vet at mange menigheter har en eller annen form for middag i kirken. Videre vet vi at mange av middagene ikke pleier å ha andakt og de er ofte heller ikke tilknyttet menighetens trosopplæringsplan. Våre ressurser kan være med å knytte middagene tettere til arbeidet med trosopplæring, og de kan også være med å gi enda mer innhold i middagene menigheten allerede har i kirken.
 3. Gjøre noe mer ut av misjonsprosjektet til menigheten
  Mange menigheter ønsker å gjøre noe mer ut av misjonsprosjektet sitt. NMSU sitt bidrag til dette, er å inspirere menighetene til å bygge inkluderende felleskap lokalt og gi menigheten verktøy til å gjøre dette. Samtidig vil vi at menigheten skal ha et globalt perspektiv, og det mener vi at vårt ressursmateriell gir.
 4. Menigheten har få eller ingen barnefamilier, og ønsker å bygge fellesskap for denne målgruppen
  Vi tror at familiemiddag kan være et godt verktøy for å bygge et bærekraftig fellesskap blant barnefamilier. Dersom menigheten din er i denne situasjonen og ønsker å bruke familiemiddag som verktøy for dette, så kan NMSU bidra med veiledning og støtte, slik at dere får bygget et bærekraftig og solid fundament for arbeidet.
 5. Menigheten har noen barnefamilier å bygge på, men mangler et konsept som kan skape rammer for fellesskap
  Vi mener her at Familiemiddag kan være et god konsept til et slikt formål.

Ressursene som er laget til familiemiddag

Familiemiddag 3 av 4

Her finner du et hefte med forslag til innhold til Familiemiddag 3 av 4, vår 2018. Tilgjengelig for alle.
6-12

Familiemiddag (reklamemateriell)

Her kan dere se alt reklamemateriellet som vil være fritt tilgjengelig for alle menigheter som arrangerer Familiemiddag. Annonse til menighetsblad, plakat, invitasjon, Facebookbanner - som dere i word (innen august) kan tilpasse eget bruk.
6-12

Familiemiddag 4 av 4 (+)

Her finner du et hefte med forslag til innhold til Familiemiddag 4 av 4, vår 2018. Tilgang for lokallag. Familiemiddag 3 av 4 er tilgjengelig for alle.
6-12

Familiemiddag 2 av 4 (+)

Her finner du et hefte med forslag til innhold til Familiemiddag 2 av 4, vår 2018. Tilgang for lokallag. Familiemiddag 3 av 4 er tilgjengelig for alle.
6-12

Familiemiddag 1 av 4 (+)

Her finner du et hefte med forslag til innhold til Familiemiddag 1 av 4, vår 2018. Tilgang for lokallag. Familiemiddag 3 av 4 er tilgjengelig for alle.
6-12

Familiemiddag (praktiske tips)

Vi har samlet gode tips til dere som ønsker å arrangere Familiemiddag. Hvis dere har flere gode tips og innspill, så send gjerne inn slik at vi kan oppdatere etterhvert! Vi blir best når vi deler.
6-12

Trosopplæringssamling for 1. trinn (+)

Vi holder for tiden på å utarbeide og teste ut et trosopplæringstiltak for 1. trinn. Har du lyst å være med å teste ut tiltaket og vil du ha litt mer informasjon? Ta kontakt med oss.
6-12
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro