Familiemiddag

Samle familier, spis middag og del tro – bli lokallag hos oss og få økonomisk støtte og ressurser til hvordan gjennomføre Familiemiddag: andakter, quiz, misjonsinfo og mye mer, tilpasset barn og barnefamilier.

Kontaktperson

Gunnhild Bremer
40406013
gunnhildb@nmsu.no

Dette får dere:

  • Andakter med et globalt perspektiv og som vil engasjere og utfordre ungene og familiene til å dele tro, tid, ting og talent
  • Delekort som barna og familiene tar med seg hjem
  • Informasjon om NMS sine prosjekt
  • Kahoot / quiz
  • Trosopplæringstiltak med misjon som tema (1. trinn)
  • Tips til hvordan menigheten kan dra i gang familiemiddag og i noen tilfeller bistand til å dra i gang arbeidet
  • Frifondsmidler (5000 kroner i oppstartsmidler og støtte hvert år, avhengig av hvor mange medlemmer en har)
  • Fire nye ressurspakker i halvåret

Mer om hvordan dere får tilgang til alt dette og gode grunner til å registrere deres middag som lokallag hos oss, under bildet.

Bilde

Hvordan får man tak i ressursene?

Første samling er gratis og åpen for nedlastning for alle. De siste tre samlingene får en ved å melde familiemiddagen inn som et lokallag i NMSU. Da får dere materiellet gratis.

Ved å melde inn dere inn som et lokallag hos oss, har vi mulighet til å gi klubben 5000 kroner i oppstartsstøtte fra frifond og videre økonomiske støtteordninger i årene fremover. Det er ganske stas for både oss og menigheten! Vinn-vinn!

Gode grunner til å benytte Familiemiddag-konseptet

Få økonomisk støtte til å ha middager

Ved å melde inn middagen i NMSU, så får en frifondsstøtte. Les mer om hva du får i støtteordninger her. Det er fullt mulig å kun benytte seg av de økonomiske støtteordningene og man er ikke forpliktet til å bruke ressursmateriellet som er utviklet.

Tilgang til ressurser til å videreutvikle eksisterende middager

Vi vet at mange menigheter har en eller annen form for middag i kirken. Videre vet vi at mange av middagene ikke pleier å ha andakt og de er ofte heller ikke tilknyttet menighetens trosopplæringsplan. Våre ressurser kan være med å knytte middagene tettere til arbeidet med trosopplæring, og de kan også være med å gi enda mer innhold i middagene menigheten allerede har i kirken.

Bygger fellesskap i menighetens misjonsprosjekt

Mange menigheter ønsker å gjøre noe mer ut av misjonsprosjektet sitt. NMSU sitt bidrag til dette, er å inspirere menighetene til å bygge inkluderende felleskap lokalt og gi menigheten verktøy til å gjøre dette. Samtidig vil vi at menigheten skal ha et globalt perspektiv, og det mener vi at vårt ressursmateriell gir.

Menigheten når frem til få/ingen barnefamilier og ønsker å nå fler

Vi tror at familiemiddag kan være et godt verktøy for å bygge et bærekraftig fellesskap blant barnefamilier. Dersom menigheten din er i denne situasjonen og ønsker å bruke familiemiddag som verktøy for dette, så kan NMSU bidra med veiledning og støtte, slik at dere får bygget et bærekraftig og solid fundament for arbeidet.

Dere ønsker gode konsept til å skape fellesskap for barnefamilier

Vi mener her at Familiemiddag kan være et god konsept til et slikt formål.

Ressursene som er laget til familiemiddag

Familiemiddag: Dele tid

Fri tilgang: Maki stresser og får verken tid til Gud eller familie. Blant annet glimt fra Egypt og bibelhistorien om Maria og Marta viser at det er godt å dele tid!
6-12

Familiemiddag: Dele tro (+)

Ananias' møte med Paulus, Makis fargerike historie om en mann fra Midtøsten og hjemmeaktiviteter inspirerer familien til å dele tro!
6-12

Familiemiddag: Dele ting (+)

Maki forteller om gjenbruk og viser historien om Sakkeus som fikk det bedre da han delte. Vi oppmuntrer familien om å dele ting!
6-12

Familiemiddag: Dele talent (+)

Glimt fra talentfulle barn i Thailand, bibelhistorier om impulsive Peter og aktiviteter forteller at talent er mer enn å være flink i noe!
6-12

Familiemiddag (reklamemateriell)

Her kan dere se alt reklamemateriellet som vil være fritt tilgjengelig for alle menigheter som arrangerer Familiemiddag. Annonse til menighetsblad, plakat, invitasjon, Facebookbanner - som dere i word (innen august) kan tilpasse eget bruk.
6-12

Familiemiddag 4 av 4 (+)

Her finner du et hefte med forslag til innhold til Familiemiddag 4 av 4, vår 2018. Tilgang for lokallag. Familiemiddag 3 av 4 er tilgjengelig for alle.
6-12

Familiemiddag 3 av 4

Her finner du et hefte med forslag til innhold til Familiemiddag 3 av 4, vår 2018. Tilgjengelig for alle.
6-12

Familiemiddag 2 av 4 (+)

Her finner du et hefte med forslag til innhold til Familiemiddag 2 av 4, vår 2018. Tilgang for lokallag. Familiemiddag 3 av 4 er tilgjengelig for alle.
6-12
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro