followme

followme er NMSU sitt nettverksbyggende oppfølgingskonsept for unge ledere i alderen 15–25 år

followme er et oppfølgingskonsept som følger opp ungdommer i alderen 15–25 år som er eller ønsker å være ledere i større eller mindre grad i menigheten sin.

Arbeidet er særlig utviklet for menighetene i Dnk, men vil også fungere for alle menigheter og organisasjoner som har unge ledere, og som ønsker å være en del av et større nettverk.

followme handler om å samle alle ungdomslederne i menigheten i én gruppe, nemlig den lokale followme-gruppa, der ungdommene får dekket behovet for både et kristent fellesskap og et ‘kollegafellesskap’. Disse er ledere i f.eks. klubbene, konfirmantarbeidet, KRIK, speideren, Ten Sing o.l., og som kan inspirere hverandre til arbeidet som leder for de enkelte avdelingene. followme-gruppa har vist seg å virke rekrutteren

followme arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved starten av høstsemesteret og KONFERANSE i begynnelsen av sommerferien. Ved å koble de lokale followme-gruppene sammen, får ungdommene et nettverk. Har en av menighetene i followme-nettverket kun fem ungdommer i sin lokale gruppe, kan disse likevel få opplevelsen av å være mange flere.

Bilde
Bildetekst: Bilde fra KONFERANSE

BESØK THEFOLLOWME.NET

Få mer info om vårt oppfølgingskonsept for unge ledere på en egen nettside.

 

Vi har to ansatte dedikert til å jobbe med followme. Bare ta kontakt om du lurer på noe.

Kontaktperson

Bettina Vidnes Silde
90 97 64 25
bettinavs@nmsu.no

Kontaktperson

Cathrine Vidnes
46 91 31 24
cathrine.vidnes@nmsu.no
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk