se - samle - styrke

11. januar kl. 12 arrangerer vi webinar om followme. Her vil det også bli oppstart av digitalt nettverk som gjør at menigheter fra hele landet kan koble seg på followme-nettverket! Bli med for å høre mer!

followme er NMSU sitt oppfølgingskonsept for ungdommer i alderen 15–25 år som er ledere i større eller mindre grad i menigheten sin. Followme handler om å «se – samle – styrke», sette ungdomsarbeidet i system og koble ulike menigheter sine ungdomsarbeid sammen gjennom det store followme-nettverket. Mottoet for followme er: «gøy – kvalitet – fellesskap».

Arbeidet er særlig utviklet for menighetene i Dnk, men vil også fungere for alle menigheter og organisasjoner som har unge ledere, og som ønsker å være en del av et større nettverk.

Bilde

 

followme arrangerer fellessamlinger hvert semester, SPARK ved starten av høstsemesteret og KONFERANSE i begynnelsen av sommerferien. Ved å koble de lokale followme-gruppene sammen, får ungdommene et nettverk. Har en av menighetene i followme-nettverket kun fem ungdommer i sin lokale gruppe, kan disse likevel få opplevelsen av å være mange flere.

 

Ressurser

Her finner du ressurser, profilmanual, maler osv.

Fastgiver/gi en gave

Gi en gave til followme her:

Kontaktperson

Bettina Vidnes Silde
90 97 64 25
bettinavs@nmsu.no

 

 

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller om du ønsker at ungdomsarbeidet i din menighet skal koble seg på followme-nettverket.

Se followme sin profilmanual og last ned logoer her

 

 

 

 

Menighetsoffer

Kontonummer for menighetsoffer/kollekt: 30002016105

Merkes med "ofring followme MENIGHET​ 2022"

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk