Nyheter

Foto: Tor Steinar Nilsen

Leir - hva bør jeg vite?

Ny på leir? Skal du sende barnet ditt på leir? Har du ting du lurer på? Her finner du svaret på mye knyttet til leir!

Misjon - hvorfor det?

Hvorfor misjon er viktig handler om det målet Gud har for sin misjon.

Misjon - hvordan gjør man det?

Vi som Jesu etterfølgere og Guds Kirke i verden i dag er med på Guds misjon. Vi vil med vår styrke og svakhet som mennesker bruke ulike metoder og aktiviteter for å oppnå misjonens mål.

Misjon - hvem gjør det?

Oppdraget – å dele evangeliet i hele verden er enda ikke fullført. Vi som har mottatt evangeliet ved å tro på Jesus har nå overtatt stafettpinnen for å fullføre oppdraget. Oppdraget ble gitt for å fullføres i fellesskap.

Misjon - hva er det?

Når vi hører ordet misjon, er det lett å forbinde det enten med Kirken, en misjonsorganisasjon eller misjonærer i en fattig landsby i fjerne strøk. Det vi imidlertid bør forbinde ordet misjon med – er Gud.
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro