Bli medlem

Her kan du bli medlem i NMSU ved å fylle inn et skjema. Etter at du har sendt inn skjemaet vil du motta en giro på kr 100,- fra oss. Når du har betalt den er du medlem. Du kan også sende SMS til 2490 med kodeord "NMSU medlem". Da vil 100 kr bli trukket fra din mobilregning.

Som medlem i NMSU får du:

  • NMSU t-skjorte første gang du melder deg inn
  • Kr. 100,- i avslag på leir
  • Julegave hvert år
  • Invitasjoner til lokale arrangement og leirer, samt info om lokalt arbeid NMSU driver, via epost
  • Medbestemmelsesrett i det arbeidet som NMSU driver, gjennom regionråd lokalt og landsstyre nasjonalt (alle medlemmer over 12 år kan stille til valg til sitt regionale regionråd og medlemmer over 15 år kan bli sendt som delegater fra regionen til landsmøtet, eller kan stille som kandidater fra regionen til landsstyret)
  • Invitasjon til og stemmerett ved årsmøte i regionen du hører til i

Bli medlem

    Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk