Innlegg 1/24 – Estland 🇪🇪

GLOBALT GLIMT // April 2024 - Hvordan bygger man en kirke?
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake
Bilde

Hvordan bygger man en kirke? Bli kjent med Mustamäe Maria Magdalena menighet i Estland

I 2008 var det ingen kirke i Mustamäe. Men Tiina Klement og noen flere startet da arbeidet som etterhvert ble til Mustamäe Maria Magdalena menighet.  De begynte hjemme hos hverandre, med å møtes og feire gudstjenester, og i 2010 ble det en offisiell menighet. Men de hadde ikke en egen kirke. I mange år brukte de kjelleren til bydelshuset til møter og gudstjenester. Samtidig så begynte det å bli planer om å bygge en kirke. For en liten menighet har det å bygge en stor kirke vært en stor jobb – men med god hjelp fra bydelen, den estiske evangelisk-lutherske kirka, NMS og menigheter i Norge har det blitt bygget en stor flott kirke!

Å bety en forskjell for barn og ungdom i bydelen har vært viktig helt fra starten av, – og dette har vært en viktig for at Tallinn by har støttet byggingen av kirken. Mustamäe bydel i Talling består mest av blokker, og det er mange her som har ulike utfordringer og vanskelige hverdager. Tiina forteller at det i bydelen er hundrevis av ungdommer som har falt ut av skolen, og mange av dem glir ut i kriminalitet. Men vi i kirka vil hjelpe de! Vi klarer ikke å hjelpe tusen ungdommer, men vi kan hjelpe noen. For eksempel med skolearbeid, eller gjennom noe av det andre kirken driver med.

I 2019 ble bydelshuset revet, og menigheten måtte dermed ut av lokalene sine. Samtidig var ett av rommene i den nye kirka allerede klar for bruk, og menigheten flyttet inn der – på et lite rom i et stort bygg. Den videre kirkebyggingen har tatt tid, men særlig det siste halve året har arbeidet kommet langt videre. Selv om kirka i dag ser nesten ferdig ut utvendig, er det fortsatt mye som gjenstår. Selve kirkerommet er så å si ferdig. Det er plass til 250 mennesker i den nye kirken. Her blir det både stoler og benker. Akkurat nå samler menigheten inn til kirkekjøkkenet. Det er planlagt vigsling av kirka søndag 2. juni 2024, noe de rundt 140 medlemmene gleder seg til!

Men hva fyller de rommene i kirka med?

Bilde

Her er noe av det som skjer i kirka:

Barnekirka er søndagsskolen. Siden mange estiske barn forbinder skole mest med slit og lekser, har en valgt å unngå dette navnet. Per i dag er det barnekirke én søndag og familiegudstjeneste en annen søndag hver måned.
Ungdomskvelder er det to ganger i måneden. I tillegg tar ungdomsleder Maris Kuldkepp ofte med ungdommene på leir eller ungdomsarrangementer i andre menigheter. Så det er aktivitet for ungdom utenom søndagen i hvert fall to ganger i måneden.
Konfirmantsamlinger er det to ganger i måneden. Akkurat nå er det en fin gruppe med 15-årige ungdommer som skal bli konfirmert pinsedag. De deltar også ofte på gudstjenestene. I estisk sammenheng er det en sjeldenhet med så mange unge konfirmanter – de er som regel voksne.
Måltid med Bibel og bønn er samlinger på dagtid – først og fremst for voksne og eldre som er pensjonister eller arbeidsløse. De møtes på tirsdager, og gjør først rent i kirka. Deretter er det en kort taizebønn, varm lunsj og bibellesning.
Marta-teamet er aktive kvinner som hjelper til under større arrangementer. De bærer stoler og arrangerer.
Suppekjøkkenet er åpent på onsdager. Det kommer ikke mange, men alltid noen til en gratis lunsj og godt fellesskap.
Glade og virksomme er navnet på menighetens eldregruppe. De fant på dette navnet selv, for de syntes det hørtes så kjedelig ut med „eldregruppe“! Flere av dem som tilhører denne gruppen kan godt kalles menighetens søyler. De har vært med i menighetsarbeidet fra starten av. De glade og virksomme har sine egne samlinger, men tar også ofte ansvar for å dekke bordet til kirkekaffen.
Taizébønnen hver fredag kveld er en viktig møteplass – med Gud og med mennesker – i menighetens liv. Her er det både unge voksne og ikke minst middelaldrende som deltar.
Magda Misjonsbutikk gikk i høst over fra å være en klassisk bruktbutikk en internettbasert bruktbutikk. Nå holder butikken til i menighetens egne lokaler.

Er det noe av dette som skjer i kirka di?

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk