NMSU Landsstyre

På denne siden kan du lese om landsstyrets oppgaver, finne oversikt og kontaktinfo til hele det sittende styret.

Inndeling

NMSU landsstyre består av leder og nestleder, en representant for hver region i NMSU, samt en representant fra de ansatte og fra NMS landsstyre. Landsstyret blir demokratisk valgt på NMSU Landsmøte som avholdes annet hvert år, og møtes deretter fire ganger i året.

Ønsker du å ta opp en sak i landsstyret, kan du sende en e-post til: nmsu@nmsu.no, eller kontakte et medlem direkte.

Videre følger oversikt over sittende NMSU landsstyre, valgt på landsmøte i mars 2022.

Leder

Marie Cathrine Løver Thu
Bosatt i Trondheim og født i 1994.
Kontakt på e-post her

Nestleder

Guro Reknes
Bosatt i Oslo og født i 1998.
Kontakt på e-post her

Styremedlemmer

 


Vegard Kartveit
Styremedlem for region Bjørgvin.
Født i 2004.
Send mail.

Eivind Stavnheim Hovden
Styremedlem for region Innlandet.
Født i 1999.
Send mail.

Rasmus Elias Myklebust
Styremedlem for region Møre.
Født i 1997.
Send mail.

Elizabeth Vognild Jeganathan
Styremedlem for region Nord-Norge.
Født i 2000.
Send mail.

Emilie Johnsen
Styremedlem for region Stavanger.
Født i 2002.
Send mail.

Hui-Ann Hauge Risøy
Styremedlem for region Sør.
Født i 2002.
Send mail.

Ada Olsdatter Hagaseth
Styremedlem for region Trøndelag.
Født i 1997.
Send mail.

Karen Margrete Mestad
Representant fra NMS landsstyre.
Send mail.

Solveig Hugdal
Ansattes representant.
Send mail.

Vara-styremedlemmer


Benjamin Eikrem
1. vara

Kamilla Raen
2. vara

Faste representanter uten stemmerett fra
NMSU Hovedadministrasjon


Stig Sunde
Daglig leder i NMSU

Bjørn Inge Hauge
Organisasjonssjef i NMSU.

Marianne Eikelia
Sekretær for landsstyret
Send mail.

Viktige dokument

Les referat fra landsmøtet og andre viktige dokument her

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk