Varsling

Dette er en kanal for å varsle om kritikkverdige forhold i NMSU.

Hva er varsling?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold i NMSU. Med forhold i NMSU menes både forhold på arbeidsplassen, men også leirer, turer, arrangementer, og lokallag som er i regi av eller tilknyttet NMSU. Du kan si ifra om noe du har opplevd selv eller som har skjedd med andre, noe du har blitt fortalt eller som du har sett.
Eksempler på forhold det kan være aktuelt å varsle om:

 • Diskriminering og mobbing
 • Seksuelle krenkelser og trakassering, eller mistanke om det
 • Svikt i sikkerhetsrutiner
 • Arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens krav og NMSU sine retningslinjer
 • Korrupsjon og andre økonomiske misligheter
 • Ytringer og praksis som bryter med NMSU og NMS sine grunnleggende verdier

Hvem kan varsle?

Alle kan varsle. Disse rutinene for varsling gjelder for alle medlemmer, tillitsvalgte og alle andre som har informasjon om kritikkverdige forhold i NMSU.

Hva skjer med varselet etter jeg har sendt det inn?

Alle innrapporterte varsler vil bli behandlet i et varslingsutvalg. Der vil man gå gjennom innholdet i varselet og vurdere hva som skjer videre. Du som har varslet vil få en tilbakemelding fra varslingsutvalget. Alle saker behandles konfidensielt.

Hvordan varsle?

Vi i NMSU vil helst at du bruker skjemaet nedenfor. Da vet vi at varslet kommer fram til de som skal behandle det. Men varsling kan gjøres både muntlig og skriftlig til noen i NMSU som tar det videre. Når du varsler er det viktig at du skriver hvem du er, hva du ønsker å melde fra om og hvem som har gjort det du ønsker å varsle om.

Hvem mottar varselet?

Når du sender inn varselet under til varsling@nmsu.no kommer det på epost til de som sitter i varslingsutvalget i NMSU. I det sitter:

 • Daglig leder: Ny daglig leder begynner 01. august 2024.
 • Assisterende daglig leder: Elin Flystveit Riska, send epost.
 • Administrasjonsleder: Heidi Sundvoll Dale, send epost. (ved økonomi og korrupsjonssaker)
 • Verneombud: Laila Jonassen Haukelid, send epost.

Du kan også velge en annen epost-adresse om du ønsker at varselet skal til noen andre. (hvis det f.eks. skulle gjelde noen i varslingsutvalget).

Varsling i nettskjema kan gjøres anonymt. Men da er det vanskelig for oss å følge opp saken skikkelig, eller gi deg den oppfølging du evt. har behov for om du selv har blitt utsatt for noe. Derfor vil vi helst at du oppgir kontaktinformasjon når du varsler. 

Lurer du på mer?

Informasjonen på denne siden er en forenkling og forkortelse av varslingsrutinene. Du finner de fulle varslingsrutinene her:

NMSU sin varslingsrutiner

NMSU og NMS sine varslingsprosedyrer er sammenfallende. Man kan dermed både benytte NMS sin varslingskanal og NMSU sin varslingskanal (her) for å varsle kritikkverdige forhold i både NMS og NMSU.

NMS sin varslingskanal
NMS sin varslingsrutiner

Varsling NMSU

  Ditt navn:

  Din e-post:

  Emne:

  Din henvendelsen:

  Er det dokumentasjon/vedlegg som kan støtte henvendelsen?
  Etter vurderingen kan du bli spurt om å legge til dokumentasjon.
  JaNei

  Hvem vil du sende henvendelsen til:
  Du kan velge mellom å sende varslingen til din nærmeste overordnede eller Varslingsutvalget i NMSU (VU).
  Skriv epostadressen til mottaker av varslingen:

  Jeg godkjenner bruk av informasjon lagt til behandling av henvendelsen:
  JaNei

  Erklæring:
  - Varslers identitet behandles som fortrolig informasjon.
  - Denne varslingen skal bli sendt kun til mottakeren valgt ovenfor.
  - Ingen informasjon vil bli lagret gjennom dette skjemaet.

  Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk