Ucamp

Ucamp er våre leirer for barn, unge og konfirmanter! Vi har mange egne leirer, men også verktøyene menigheter eller frivillige kan ta i bruk for å lage leir.

Kontaktperson

Elin Flystveit Riska
95925588
elinf@nmsu.no

På våre leirer møter barn og unge moderne misjonsarbeid, gode og trygge rammer for å oppleve tro og lære å dele av den, sin tid, ting og talenter.

Ucamp er navnet på NMSU sine leirer og skal være et verktøy for å styrke tro og bygge gode felleskap. Leirene inneholder undervisning som styrker troen og engasjerer til å dele den videre i ord og handling. Vi arrangerer egne leirer og leirer i samarbeid med menigheter.

MÅTER Å ARRANGERE UCAMP:

  1. Vi samarbeider om å arrangere leir
  2. Menigheten lager leir med våre ressurser
  3. NMSU lager leir med menighetens frivillige

Hvorfor elsker vi UCAMP?

Ucamp er først og fremst viktig for å bygge fellesskap. Det er et sted hvor barn og unge kan få nye venner, ha det gøy og snakke sammen om viktige sider ved livet. På leir bygges trosstyrkende og inkluderende fellesskap. Her får barn og unge bli kjent med Jesus, og oppleve både unge og voksne kristne forbilder i lederne. Sang, lek, bibelundervisning og aktiviteter gjør leir til et godt sted å få næring for sin tro.

På Ucamp vil barn og unge få et spennende møte med det moderne misjonsarbeidet NMS driver. Leir er en god, trygg og artig ramme for at barn og unge skal få oppleve Guds kjærlighet og lære å dele den videre.

Klikk for å lese våre leirverdier

Det er viktig for oss at leir er bra, og vi har derfor laget noen verdier som en Ucamp alltid skal inneholde:

  1. Inkluderende fellesskap. Vi vil at våre leirfellesskap skal være inkluderende og bekreftende. Ingen skal kjenne seg på utsiden av gruppen, og alle skal få positive tilbakemeldinger fra andre.
  2. Trygge rammer. Vi stiller krav til våre ledere og fokuserer kontinuerlig på sikkerhet for å skape trygger rammer for alle deltakere.
  3. Glede/Lek. Leirene våre inneholder leker og aktiviteter som er tilpasset deltakernes alder og som legger til rette for at man kan ha det gøy i fellesskap.
  4. Aktiviteter som bidrar til vekst i kristen tro. Vi er tydelige på kristen tro i vår formidling, men stiller ikke krav til at deltakerne er kristne. Leirene våre inneholder alltid bibel- og misjonsundervisning og bønnesamlinger.
  5. Aktiviteter som bidrar til et globalt perspektiv. Vi ønsker å skape et engasjement hos barn og unge til å elske sin neste som seg selv, og til å ta vare på skaperverket. Vi vil skape dette engasjementet gjennom å fortelle historier fra kristne i andre land, internasjonale måltid, innsamlinger til NMS-prosjekt og bruke leker/aktiviteter som både informerer og engasjerer barn og ungdom til å jobbe for rettferdighet i verden.

Lag konfirmantleir med oss

Vi samarbeider gjerne om konfirmantleir for din menighet.

Vil du lage leir i menigheten din?

NMSU vil lage leir sammen med menigheten din! Vi har erfaring, og massevis av verktøy for å lage morosamme, trygge og gode leirer.

Deltakerstøtte på leir

I NMSU ønsker vi at flest mulig barn, ungdom og familier skal få mulighet til å dra på leir.

LEIRRESSURSER

Agentleir

La barna være agenter og bli med å finne Maki. Agentleir er en ferdig laget 3-dagers temaleir.

Verktøy for leir

Det du trenger til leir

Lederkurset

Ledertreningsressurser for unge frivillige ledere i kirke og organisasjon.

Vil du bli med på Ucamp?

Her er en oversikt over leirene som blir arrangert av NMSU

Sommerleir nr. 2 på Havglimt for 2.-4. klasse, 23.-25. juni - Leiren er full

Velkommen til sommerleir på Havglimt leirsted!
23. - 25. juni

Sommarleir for 2.-7. klasse

Velkommen til sommarleir for 2.-7.- klasse på Alværa!
25. - 27. juni

Sommerleir nr. 3 på Havglimt for 5.-7. klasse, 25.-27. juni

Velkommen til sommerleir på Havglimt leirsted!
25. - 27. juni
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk