Ucamp

Ucamp er våre leirer for barn og unge! Vi har mange egne leirer, men også verktøyene menigheter eller frivillige kan ta i bruk for å lage Ucamp.

På våre leirer møter barn og unge moderne misjonsarbeid, gode og trygge rammer for å oppleve tro og lære å dele av den, sin tid, ting og talenter.

Ucamp er navnet på NMSU sine leirer og skal være et verktøy for å styrke tro og bygge gode felleskap. Leirene inneholder undervisning som styrker troen og engasjerer til å dele den videre i ord og handling. Vi arrangerer egne leirer og leirer i samarbeid med menigheter.

Klikk for å lese mer om hva vi er så glad i med Ucamp

Ucamp er først og fremst viktig for å bygge fellesskap. Det er et sted hvor barn og unge kan få nye venner, ha det gøy og snakke sammen om viktige sider ved livet. På leir bygges trosstyrkende og inkluderende fellesskap. Her får barn og unge bli kjent med Jesus, og oppleve både unge og voksne kristne forbilder i lederne. Sang, lek, bibelundervisning og aktiviteter gjør leir til et godt sted å få næring for sin tro.

På Ucamp vil barn og unge få et spennende møte med det moderne misjonsarbeidet NMS driver. Leir er en god, trygg og artig ramme for at barn og unge skal få oppleve Guds kjærlighet og lære å dele den videre.

Klikk for å lese våre leirverdier

Det er viktig for oss at leir er bra, og vi har derfor laget noen verdier som en Ucamp alltid skal inneholde:

  1. Inkluderende fellesskap. Vi vil at våre leirfellesskap skal være inkluderende og bekreftende. Ingen skal kjenne seg på utsiden av gruppen, og alle skal få positive tilbakemeldinger fra andre.
  2. Trygge rammer. Vi stiller krav til våre ledere og fokuserer kontinuerlig på sikkerhet for å skape trygger rammer for alle deltakere.
  3. Glede/Lek. Leirene våre inneholder leker og aktiviteter som er tilpasset deltakernes alder og som legger til rette for at man kan ha det gøy i fellesskap.
  4. Aktiviteter som bidrar til vekst i kristen tro. Vi er tydelige på kristen tro i vår formidling, men stiller ikke krav til at deltakerne er kristne. Leirene våre inneholder alltid bibel- og misjonsundervisning og bønnesamlinger.
  5. Aktiviteter som bidrar til et globalt perspektiv. Vi ønsker å skape et engasjement hos barn og unge til å elske sin neste som seg selv, og til å ta vare på skaperverket. Vi vil skape dette engasjementet gjennom å fortelle historier fra kristne i andre land, internasjonale måltid, innsamlinger til NMS-prosjekt og bruke leker/aktiviteter som både informerer og engasjerer barn og ungdom til å jobbe for rettferdighet i verden.

Vil du lage leir i menigheten din?

NMSU vil lage leir sammen med menigheten din! Vi har erfaring, og massevis av verktøy for å lage morosamme, trygge og gode leirer.

Vil du bli med på Ucamp?

Her er en oversikt over leirene som blir arrangert av NMSU

Høstleir på Mjuklia for 2.-5. klasse

Velkommen til høstleir på Mjuklia!
30. okt -1. nov

Lederhelg for 14-18 år

Velkommen til lederhelg på Alværa!
13. - 15. november

Adventsleir for 4.-7. klasse

Velkommen til Adventsleir på Stenbekk!
20. - 22. november

Ressurs for å lage leir

DEL DET DU HAR

13-18 år,6-12,9-12 år

Lederkurset: Ung leder

Fri tilgang: Første samling i Lederkurset. Lær om fordeler og utfordringer ved å være ung leder. Hør globalt glimt fra Madagaskar om å spørre Gud om hjelp og foredrag om lederskap!
13-18 år

Ucamp Færder - PR-materiell

Her vil vi publisere promoteringsmateriell du kan bruke i menigheten din.
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk