Ucamp

Leir for barn og unge

Kontaktperson

Tor Steinar Nilsen
41906869 / 51516157
torn@nms.no

Ucamp er navnet på NMS U sine leirer og skal være et verktøy for å styrke tro og bygge gode felleskap. Leirene inneholder undervisning som styrker troen og engasjerer til å dele den videre i ord og handling.

NMS U arrangerer egne leirer og leirer i samarbeid med menigheter. Du kan finne en leir i nærheten av deg ved å gå til kalenderen vår, eller du kan lage din egen leir i samarbeid med NMS U. Mer informasjon om det her.

Hvorfor syntes vi leir er bra?

Ucamp er først og fremst viktig for å bygge fellesskap. Det er et sted hvor barn og unge kan få nye venner, ha det gøy og snakke sammen om viktige sider ved livet. På leir bygges trosstyrkende og inkluderende fellesskap. Her får barn og unge bli kjent med Jesus, og oppleve både unge og voksne kristne forbilder i lederne. Sang, lek, bibelundervisning og aktiviteter gjør leir til et godt sted å få næring for sin tro.

På Ucamp vil barn og unge få et spennende møte med det moderne misjonsarbeidet NMS driver. Leir er en god, trygg og artig ramme for at barn og unge skal få oppleve Guds kjærlighet og lære å dele den videre.

Vil du lage leir i menigheten din?

NMS U vil lage leir sammen med menigheten din! Vi har erfaring, og massevis av verktøy for å lage morosamme, trygge og gode leirer.

Leirverdiene til NMS U

Det er viktig for oss at leir er bra, og vi har derfor laget noen verdier som en Ucamp alltid skal inneholde:

 1. Inkluderende fellesskap.
  Vi vil at våre leirfellesskap skal være inkluderende og bekreftende. Ingen skal kjenne seg på utsiden av gruppen, og alle skal få positive tilbakemeldinger fra andre.
 2. Trygge rammer.
  Vi stiller krav til våre ledere og fokuserer kontinuerlig på sikkerhet for å skape trygger rammer for alle deltakere.
 3. Glede/Lek.
  Leirene våre inneholder leker og aktiviteter som er tilpasset deltakernes alder og som legger til rette for at man kan ha det gøy i fellesskap.
 4. Aktiviteter som bidrar til vekst i kristen tro  
  Vi er tydelige på kristen tro i vår formidling, men stiller ikke krav til at deltakerne er kristne. Leirene våre inneholder alltid bibel- og misjonsundervisning og bønnesamlinger.
 5. Aktiviteter som bidrar til et globalt perspektiv  
  Vi ønsker å skape et engasjement hos barn og unge til å elske sin neste som seg selv, og til å ta vare på skaperverket. Vi vil skape dette engasjementet gjennom å fortelle historier fra kristne i andre land, internasjonale måltid, innsamlinger til NMS-prosjekt og bruke leker/aktiviteter som både informerer og engasjerer barn og ungdom til å jobbe for rettferdighet i verden.

Vil du bli med på Ucamp?

Her er en oversikt over leirene som blir arrangert av NMS U

Skogens ro med F2 & NMS U

Velkommen til en avslappet weekendtur i Nordmarka!
29. sep -1. okt

Knøtteleir på Himmel & Hav

Et døgn med mye gøy og kjekt program! Her får barn fra 3 år til 2. klassinger en skikkelig anledning til å smake på leirlivet, med følge!
30. sep -1. okt

Knøtteleir på Alværa

Velkommen til en leir for barn fra 0 -10 år sammen med voksne!
30. sep -1. okt

Ressurs for å lage leir

Lag din egen Ucamp (+)

I denne ressursen kan du finne ulike verktøy til å planlegge og arrangere en vellykket leir.
13-18 år,6-12
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro