Deltakerstøtte på leir

I NMSU ønsker vi at flest mulig barn og ungdom skal få mulighet til å dra på leir.

Vi ønsker at familiens økonomi ikke skal være en hindring for at barn og unge får dra på leir eller annen aktivitet i NMSU. Derfor vil vi gi muligheten for at foresatte eller andre skal kunne søke om støtte for å dekke leiravgiften. Selv om NMSU er en kristen organisasjon stiller vi ingen krav til religiøs bakgrunn for våre deltakere.

Hvem kan søke?

  • Foreldre/foresatte/andre som er i kontakt med barn og unge som har en økonomi som ikke gir mulighet til å bruke penger på å dra på leir
    • Andre kan her være lokallagsledere, menighetsansatte og ansatte og frivillige ledere i NMSU

Hva kan støtten brukes til?

  • Dekke deltakeravgift på våre leirer og ledertreningsarrangementer på alle våre leirsteder
  • Andre aktiviteter med deltakeravgift i regi av NMSU

Hva må søknaden inneholde?

  • Navn på personen(e) det søkes om støtte til
  • Hvilket arrangement det søkes om støtte til
  • Begrunnelse for hvorfor personen(e) søker om støtte til deltakeravgift

 

 

Send søknad og eventuelle spørsmål på mail til nmsu@nmsu.no innen påmeldingsfristen for den aktuelle leiren. Søknader vil godkjennes fortløpende så lenge tilskuddet rekker.

Støtteordningen finansieres av Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, som administreres av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk