Ressursutvikling for trosopplæring

Vi jobber stadig med å utvikle ressurser til bruk i trosopplæring. Du finner materiell og metoder som vi ønsker at skal engasjere barn og familier til å dele tro, tid, ting og talent.

Kontaktperson

Ragnhild Kristensen Bøhler
97 70 99 82
ragnhild.bohler@nmsu.no

Overskriften for trosopplæringsreformen i Den norske kirke er «Gud gir – vi deler«. I NMSU har vi konkretisert hva det går an å dele! På denne siden får du ressurser og tips til hvordan barn, ungdom og familier kan dele tro, tid, ting og talent.

Her finner du ressurser knyttet til misjon i trosopplæring, i tillegg til egne ressurser for Tårnagenthelg og Lys våken. Du finner linker til vår nye vlogg for tweens: Dele-vloggen, og til vårt nye trosopplæringstiltak Kirkemiddag for 5 åringer, samt formidlingsressurser for aldersgruppen 6-12 år. Finn ut hvordan dere i menigheten eller i hjemmet kan bli med på Makis pantefest og Årsinnsamlingen Plass i Fellesskapet. Lær mer om menighetens misjonsprosjekt i våre komplette undervisningsopplegg om NMS sine misjonsprosjekt.

Har du spørsmål? Ta kontakt. Vi ønsker å hjelpe deg

Kirkemiddag

På Kirkemiddag.no finner du samlinger, menyforslag og filmsnutter. Følg Kirkemiddag på Instagram og Facebook for tips og inspirasjon til samlinger. Lanseres oktober 2020.

Lys våken

Her finner du ressursmateriell laget for Lys våken

Tårnagenthelg

Her finner du ressursmateriell laget for Tårnagenthelg

Misjon i trosopplæringen

Her finner du generelt ressursmateriell om misjon

Formidlingsressurser 6-12 år

Her finner du lek, sanger, bibelfortellinger, samtaler, konkrete oppdrag og bønnepraksiser.

DEL DET DU HAR

«DEL DET DU HAR» er vår egen sang med flere tilhørende ressurser
Vi lærer om vennskap og om å dele det vi har fått av Gud: tro tid, ting og talent.

Informasjon om misjonsprosjekt

Har dere valgt misjonsprosjekt gjennom NMS? Her finner du komplette undervisningspakker som gir innsikt i misjonsprosjektet på en morsom og lettfattelig måte for barn og barnefamilier.

Makis pantefest!

Maki utfordrer deg til å bli med å pante flasker, og dele pantepengene med noen som trenger dem. Han forteller deg om hvordan dere kan lage pantefest hjemme og i menigheten her.

Kontaktperson

Ragnhild Kristensen Bøhler
97 70 99 82
ragnhild.bohler@nmsu.no

Hvem er ressursene for? Primært tilbyr vi ressursmateriell som ansatte og frivillige i menigheten kan bruke – både til trosopplæringstiltak og til kontinuerlig arbeid i menigheten. Ressursene kan også i noen tilfeller være med i en veilednings- og oppstartsfase. Vi skal også utvikle trosopplæringstiltak som kan knyttes til konseptene (1. trinn og 4. trinn).

Flere spørsmål? Ta gjerne kontakt!

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk