Landsstyret i NMSU

På denne siden kan du lese om landsstyrets oppgaver, finne oversikt og kontaktinfo til hele det sittende styret.

Inndeling

I NMSU sine Grunnregler og vedtekter er landsstyrets oppgaver nedfelt: NMSU landsstyre er ansvarlig for det faglige og strategiske arbeidet til NMSU ut fra de strategier og budsjett som blir vedtatt av NMSU landsmøte.

NMSU landsstyre blir demokratisk valgt på NMSU Landsmøte som avholdes annet hvert år, og møtes deretter fire ganger i året for å bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Videre følger oversikt over sittende NMSU landsstyre, valgt på landsmøte i mars 2018.

Leder

Anders Emil Kaldhol
Født i 1994, bosatt i Oslo.
Kontakt på e-post her eller på telefon 988 01 428.

Anders Emil bor i Oslo og studerer til å bli lektor på MF. På fritiden synger han i kor og henger med venner. Han har tidligere sittet i regionrådet i Møre, og dette er hans tredje periode i landsstyret, og den andre perioden som leder.

 

Nestleder

Ina-Helene Idsal
Født i 1996, bosatt i Kristiansand.
Kontakt på e-post her eller på telefon 902 06 589.

Ina-Helene bor i Kristiansand og studerer til å bli sykepleier på Universitetet i Agder. På fritiden er hun glad i å strikke, henge med venner og oppleve og utforske nye steder og ting. Hun har tidligere sittet i regionrådet i Stavanger, og dette er hennes tredje periode i landsstyret, og den andre perioden som nestleder

Styremedlemmer


Amalie Marie Teige
Styremedlem for region Trøndelag. Bosatt i Trondheim og født i 1995. Send mail.

Arve Handeland
Styremedlem for region Stavanger. Bosatt i Oslo og født i 1995. Send mail.

Henriette Marie Saga
Permisjon
Styremedlem for region Sør. Bosatt i Grimstad og født i 1994. Send mail.

Åsmund Dannemark
Styremedlem for region Hedmark og Oppland. Bosatt på Hamar og født i 1993. Send mail.

Pauline Tomren
Styremedlem for region Bjørgvin. Send mail.

Marie Cathrine Løver Thu
Styremedlem for region Øst. Bosatt i Trondheim og født i 1994. Send mail.

Reem H. Kidane
Styremedlem for region Møre. Send mail.

Joakim Tverbakk
Styremedlem for region Nord-Norge. Send mail.

Ragnhild Danbot Øygard
Representant fra NMSU ansatte. Jobber i region Øst. Send mail.

Bjørg Marie Myhre
Permisjon

Representant for NMSU ansatte. Jobber i region Møre.

Andreas Danbolt
Representant fra NMS landsstyre. Send mail.

Hege Steinsland
Permisjon

Representant fra NMS landsstyre

Vara styremedlemmer


Kristin Li

Jakop Stavset

Elin Knudsen Permisjon

Karoline B. Syvertsen

Elin Flystveit

Faste representanter uten stemmerett fra
NMSU Hovedadministrasjon


Stig Sunde
Daglig leder i NMSU

Dorrit Vignes Isachsen
Organisasjonssjef i NMSU. Sekretær for landsstyret.
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro