Lær mer om prosjektet

Årets innsamling ønsker å fokusere på minoritetsgruppers samfunnsposisjon i Etiopia. Alle har rett på en plass i fellesskapet, uavhengig av morsmål og etnisk tilhørighet.

Årets logo er en Etiopisk kaffekanne, denne representerer åpenheten og fellesskapet som finnes i Etiopia. Dessverre er det ikke alle som får ta del i dette fellesskapet grunnet etnisitet og språk. Derfor vil vi i år sette fokus på at alle i Etiopia skal ha en plass i fellesskapet

Bilde
Foto: Marit Mjølsneset

I Etiopia finnes det mer enn 80 ulike etniske grupper hvor de to mest utbredte gruppene, Oromo og Amhar, utgjør ca. 60% av befolkningen. Det offisielle og største språket er amharisk og selv om noen andre språk har fått offisiell status i regionstater i senere tid, er det Amharisk som står sterkest.

De mindre gruppene blir nødt til å lære seg hovedspråket og tilpasse sine kulturer for å få mulighet til utdanning og deltakelse i samfunnet.

I Etiopia står samhold sterkt og man samles rundt matbordet for å dele både ting og tid. Gjestfriheten er stor, og terskelen er lav for å bli invitert på kaffe eller inn i et fellesskap. Dessverre gjelder ikke dette for alle og forskjeller blant etniske grupper har ført til at mange minoriteter har blitt marginalisert og diskriminert over lang tid, grunnet sitt språk og sin tilhørighet. Årets innsamling ønsker derfor å fokusere på minoritetsgruppers samfunnsposisjon i Etiopia. Alle har rett på en plass i fellesskapet, uavhengig av morsmål og etnisk tilhørighet.

 

NMS jobber sammen med lokale partnere for å styrke etniske minoritetsgruppers posisjon i lokalsamfunnet. I Beni Shangul Gumuz regionen, vest i Etiopia, jobbes det med morsmålsundervisning og utvikling av egne språk blant mange ulike folkegrupper. Her utdannes også voksne kvinner på sitt morsmål for å styrke selvtillit og stolthet for egen kultur.

Historien fortsetter under bildet.

Bilde
Foto: Marit Mjølsneset

Det legges vekt på å få med jenter i utdanningen for at flere unge jenter skal kunne lese og skrive. Gjennom dette prosjektet kan minoritetsgrupper tilegne seg egenskaper som kan styrke kulturens posisjon i samfunnet. Ved å bruke morsmål er det lettere å gi flere barn skolegang, sikre en bærekraftig videreføring av den etniske gruppen og skape identitet i egen kultur. Området opplever mye vold og uroligheter på grunn av forskjellene, derfor har ungdomsarbeid gjennom sport og andre aktiviteter i denne regionen gitt muligheter for å bli kjent på tvers av minoritetsgruppene. Kamashi youth centre er et eksempel på en møteplass for ungdom fra ulike minoriteter, hvor de kan bli kjent på tvers av etnisitet gjennom lek og kursing.

Historien fortsetter under bildet.

Bilde
Foto: Marit Mjølsneset

En folkegruppe som virkelig viser resultat av arbeidet, er Gumuz som befinner seg vest i Etiopia. NMS har jobbet med denne folkegruppen helt siden 1969 og har gjennom tiden bygget opp et tett forhold til Gumuz-folket. Det gode arbeidet har ført til utdannede ledere og teologer som tar del i samfunnet og i kirken.

Årets slagord kommer fra Gumuz; «Mada Metaam» og kan oversettes til “å være i enhet”

Det nye testamentet ble oversatt til sør-Gumuz i 2003 og de ønsker hele bibelen oversatt. Her jobber NMS med bibeloversettelse og styrking av språket gjennom morsmålsutdanning.

Kontaktperson

Ingrid Skullerud Handeland
95 96 63 67
ingridsh@nmsu.no

Om du har spørsmål knyttet til selve prosjektet, innholdet i ressursene som ligger ute og andre ting er det bare å ta kontakt med oss

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk