Nyhetsbrev – godt nyttår

Dette nyhetsbrevet er en nyttårshilsen fra daglig leder med en oppsummering av året som har gått.
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Riktig godt nyttår! Jeg håper du og dine har hatt en fredfull julehøytid. Før vi tar skikkelig fatt på det nye året nytt ønsker jeg å takke alle frivillige for innsatsen i året som gikk. Poenget med en organisasjon er at mennesker kommer sammen for å jobbe mot felles mål, og at man i fellesskap får gjort mye mer enn den enkelte klarer på egenhånd. Dette er NMSU i 2022 er godt eksempel på.

Bilde

I året som gikk opplevde vi en økning i antall leirer og deltakere sammenlignet med året før pandemien. Hundrevis av ungdommer har deltatt som frivillige ledere, og mange voksne har bidratt som voksenledere eller leirsjefer. Tettere samarbeid med menigheter i Den norske kirke er den viktigste grunnen til økningen. I 2023 planlegger vi 106 leirer, og 26 av disse er konfirmantleirer.

Mange barn og unge deltar også som frivillige i gudstjenester. Høsten 2022 lanserte vi Delegudstjenesten som er en familiegudstjeneste som setter fokus på misjon. Tre bispedømmer har allerede kjøpt inn materiellet til sine menigheter, og vi er i gang med andre opplag. I 2023 håper vi at dette opplegget vil gjøre at enda flere menigheter får satt fokus på kirkens oppdrag – lokalt og globalt.

Til slutt vil jeg nevne followme som er et nettverk for oppfølging av ansatte og frivillige ungdomsledere. I 2022 ble lokallaget på Vestre Toten den første gruppen i nettverket utenfor Stavanger Bispedømme.  I forbindelse med Trosopplæringskonferansen lanserte vi boken «followme – nettverksbasert oppfølging av kirkens unge». Responsen fra kirkelig ansatte på denne boken gir oss forventning om at nettverket vil vokse videre i 2023.

Takk for gode samarbeid i året som har gått, jeg ser frem til fortsatt felles innsats for barn og unge i 2023. Sammen engasjerer vi barn og unge til å dele tro, tid, ting og talent. Vi forteller om Jesus og NMS sitt globale arbeid. I leir og lokallag skapes fellesskap og lederutvikling.

Stig Sunde, daglig leder i NMSU

Meld deg på nyhetsbrevet

Vil du få med deg hva som foregår i NMSU?
Vi deler det med deg!

Meld deg på her!

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk