Hva skjer i NMSU for tiden?

Nye titler på de ansatte, mange nye jobber på Ledige stillinger-siden – hva skjer? Daglig leder i NMSU forklarer i denne artikkelen, hva som skjer av endringer i NMSU for tiden.
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Du har kanskje sett at NMSU for tiden lyser ut flere stillinger – både på hovedkontoret i Stavanger og i regionene.

Daglig leder Stig Sunde forklarer at endringene henger sammen med ny organisasjonsstruktur.

Det betyr blant annet at flere av de ansatte bytter stillinger internt i organisasjonen.

– Det er blitt opprettet fire nye stillinger i omorganiseringen. Tre av disse stillingene er fagkoordinator-stillinger for våre konsepter Ukid, Ucamp og Uteam. I tillegg ansettes det i disse dager en administrasjonsleder på hovedkontoret for å muliggjøre at noen administrative oppgaver kan flyttes fra regionene til hovedadministrasjonen, forteller Stig Sunde.

Mer bærekraftig og effektivt

Når stillingsutlysningene for Administrasjonsleder og barne- og ungdomskonsulent i Møre, Sør og Trøndelag legges ut en etter en, kan det virke som at det blir flere ansatte i NMSU med denne omorganiseringen. Dette forklarer daglig leder i NMSU at ikke er tilfelle.

Historien fortsetter under bildet.

Bilde
Bildetekst: Stig Sunde er daglig leder i NMSU.

– Opprettelse av nye stillinger betyr ikke at stillingsvolumet øker. Landsmøtet i 2018 besluttet i denne forbindelse å bruke lønnsressurser på stillinger som vurderes som særskilt strategisk i en periode. For å få til dette har antall faste stillinger både i regionene og hovedkontoret blitt redusert noe.

– Vi tror og håper at de nye stillingene vil komme hele organisasjonen til gode, og vi tror at vi på denne måten kan jobbe mer effektivt og bærekraftig fremover.

Mer samarbeid med Den norske kirke

NMSU har blitt redusert med i overkant av fire årsverk de siste fem årene. Og det er sannsynlig at organisasjonen også får færre ansatte i årene som kommer. Stig Sunde forklarer at dette ikke gjør at organisasjonens aktivitet stagnerer:

– Vi satser strategisk på samarbeid med Den norske kirke, og opplever for tiden både medlemsvekst og etablering av ny aktivitet. Gjennom samarbeid med menigheter og frivillige tror vi at det er fullt mulig å utvikle NMSU videre i tiden fremover.

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk