Ønsker økt fokus på måltidsfellesskap i trosopplæringen

NMSU har utarbeidet trosopplæringstiltaket Kirkemiddag i håp om at flere satser på jevnlige middager i kirken.
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Måltidsfellesskap, venner, sang og dans, og et sted å dele troen på Jesus.

Mange menigheter tilbyr middag enten etter gudstjeneste, før/etter aktiviteter som kor og barnegrupper, eller som frittstående aktivitet. NMSU spisser denne satsingen på måltidsfelleskap i trosopplæringstiltaket Kirkemiddag.

5 -åringene blir sammen med de voksne de bor hos invitert til middag i kirka med en samling. Dette kan like enkelt gjennomføres i kirkebygget som ute ved en gapahuk. Samlingene inneholder sangen “Del det du har” med tilhørende dans, kreativ formidling, og et delekort som barna tar med seg hjem. Kirkemiddag kan arrangeres som en årlig hendelse for 5-åringene eller være et kontinuerlig tilbud i menigheten.

Om Kirkemiddag sier Sokneprest Kjersti Gautestad Norheim fra Birkeland menighet:

"Vi har menighetsavtale med NMS og så det naturlig å knytte familiearbeidet vårt til NMSU, som står i en særstilling blant barne- og ungdomsorganisasjoner når det gjelder misjon. Å være tilknyttet NMSU gjør at vi får tilgang til nyttig informasjon, samt gode tips og verktøy"

Gjennom Kirkemiddag håper NMSU å tilby et helhetlig konsept som blir en ressurs for kirkens trosopplæring.

Å dele måltidsfelleskap er en god mulighet for å bli kjent med andre som er i 5-åringenes kull. Det gir også mulighet for å dele liv og å dele tro. Vi har ferdigstilt 3 samlinger som er enkle å gjennomføre. “Guds mesterverk” er en samling om å glede seg over alt det skapte, og å ta vare på dette, “Jesus metter 5000” er en samling basert på bibelfortellingen med enkelt drama, og «Livet vant!» omhandler påskebudskapet og refleksjoner rundt bibelverset Johannes 12, 24.

Kirkemiddagssamlingene gir også muligheten til å dele globale glimt. Barna i menigheten blir kjent med barn fra andre land som deltar i en lokal kristen menighet. På samlingen kan de også lære en sang fra landet. Gjennom NMS har NMSU kontakt med lutherske samarbeidskirker i ulike land og har blitt kjent med barna i det globale fellesskapet.

Det er også utarbeidet forslag til mål, metode og innhold for å forenkler arbeidet med menighetens trosopplæringsplan. Du finner alt på kirkemiddag.no.

I dag er det flere menigheter ulike steder i Norge som driver med Kirkemiddag. Derfor er det laget en facebookgruppe for alle som driver med eller er interesserte i å drive med kirkemiddag. Bli med i inspirasjonsgruppen her.

NMSU ønsker å bidra til at flere menigheter satser på måltidsfellesskap som en del av trosopplæringen! Derfor vil de første 30 menighetene som starter Kirkemiddag få tilsendt en startpakke! Ta kontakt for en uforpliktende samtale her:

Interessert i å starte Kirkemiddag?

Ønsker du uforpliktende samtale om opplegg og oppstart av en kirkemiddag? Skriv deg inn så tar vi kontakt med deg :) De første 30 som starter Kirkemiddag får en startpakke tilsendt i posten


    Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk