NMSU og Søndagsskolen Norge samarbeider om Messy Church

De to organisasjonene har inngått en intensjonsavtale for å utrede og se hvordan det engelske hverdagskirke-konseptet kan passe inn i norske menigheter.
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake
Bilde
Bildetekst: (f.v.): Kommunikasjonssjef Kristine S. Bergerud og generalsekretær Gøran Byberg i Søndagsskolen Norge gleder seg til å samarbeide om Messy Church med blant andre organisasjonsutvikler Bjørn Inge Hauge og Ragnhild K. Bøhler som er fagkoordinator for ressurser i NMSU. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK

NMSU (barne- og ungdomsorganisasjonen til Det Norske Misjonsselskap) og Søndagsskolen Norge ønsker å prøve ut det engelske Messy Church-konseptet i norske menigheter.

– Vi har lenge hatt en drøm om å få bedre tak i hva det er foreldrene trenger for å oppdra sine barn i troen. Samtidig har vi oppdaget at mange menigheter har begynt å samle familier og barn til mer uformelle møtepunkt i ukedagene, gjerne med måltid rundt en aktivitet som for eksempel kor, sier generalsekretæren i Søndagsskolen Norge, Gøran Byberg, til Kristelig Pressekontor.

Han forteller at kirkene gjerne kaller slike samlinger for kirketorsdag eller onsdagsmorro.

– Disse konseptene er nok kommet for å bli, både fordi folk er mer opptatt i helgene og fordi den nye generasjonen foreldre følger opp barna på en annen måte enn før, sier Byberg.

Han tror konseptet Messy Church, som NMSU har hentet fra England og ønsker å tilpasse til norske menigheter, kan være med å slå flere fluer i en smekk.

– Her får vi både bidratt inn i foreldrenes sammenheng og vi får gitt noe til en type møtepunkt som allerede finnes i mange menigheter. Vi kan sørge for at slike samlinger ikke kun er prisgitt enkelte ildsjelers engasjement, men kan gi det kvalitet og varighet.

For alle generasjoner

Konseptet Messy Church, som kan oversettes til «rotekirke», har sitt utspring i nettverket BRF , en bevegelse som legger til rette for fornyelse og trosformidling i historiske kirker.

Dette gudstjenesteopplegget er et tilbud til alle generasjoner, og har i England slått best an hos de som til vanlig ikke deltar på kirkelige aktiviteter.

At det skal være gøy med kirke, er en av de grunnleggende verdiene i Messy Church. Det er ikke opplegg kun beregnet på barn, men på at alle generasjoner deltar sammen. Mange starter gjerne med å spise et måltid sammen, før man har aktiviteter med bakgrunn i et tema. Avslutningen består av en kort formidling beregnet på alle aldre, i tillegg til sang og musikk.

 

Bilde
Bildetekst: Hverdagsgudstjeneste: En av de grunnleggende verdiene i Messy Church er at det skal være gøy med kirke. Gudstjenestene holdes ofte på hverdager der man samles rundt et måltid. Foto: NMSU

I fjor fikk Randaberg menighet, som har en sterk tilknytning til NMS, Trosopplæringsprisen for sin utgave av Messy Church kalt Kaoskirke.

– De har gått foran og gått opp en løype for en sånn type arrangement og mange steder vil det nok passe å ha det på søndager klokken 11 slik de har det. Men mange steder passer ikke det i det hele tatt. Konseptet Messy Church er åpent, så det kan fungere både som hverdagskirke og søndagskirke, men vi vil nok fokusere mest på den første varianten, sier Byberg.

Jakter på forsøksmenigheter

NMSU og Søndagsskolen Norge har inngått en intensjonsavtale om videre samarbeid om dette flergenerasjonsopplegget og vil gjøre et forsøk på å fornorske konseptet, med arbeidstittelen «Sprell levende kirke».

Organisasjonene er denne høsten på jakt etter menigheter og forsamlinger som vil være med å teste ut en fornorsket utgave av Messy Church. Målet er å gjøre dette flergenerasjons- konseptet bærekraftig, slik at det kan bli en del av menighetenes tilbud også i Norge.

I dag finnes Messy Church i mer enn 20 land, også her i Skandinavia. Den danske søndagsskoleorganisasjonen (DFS) har tatt oppdraget med å gjøre konseptet tilgjengelig i Danmark.

Glad for samarbeid

Det er NMSU som har hentet Messy Church til Norge. Gjennom sitt internasjonale kontaktnett ble barne- og ungdomsorganisasjonen klar over den alternative måten å tenke gudstjenestefeiring på.

Daglig leder i NMSU, Stig Sunde, sier i en pressemelding at organisasjonen ønsker å hjelpe menighetene til å drive et godt trosopplæringsarbeid.

– NMSU er opptatt av å engasjere barn og unge til å dele tro, tid, ting og talent, og vi tror at dette er en måte som er godt tilpasset vår samtid. Vi vil undersøke om et leirtilbud kan knyttes opp mot konseptet, og ønsker også å dra inn et misjonalt og globalt fokus. Å samle familier i kirker for både fellesskap, trosopplæring og en slags gudstjeneste-lignende feiring er en spennende måte å tenke på, sier Sunde.

Han understreker at han er glad for at Søndagsskolen Norge, med bakgrunn i deres erfaring, kapasitet og store nettverk, nå kommer inn som en samarbeidspartner.

– Gjennom dette samarbeidet er mulighetene større for at Messy Church kan spre seg rundt om i norske menigheter, avslutter han.

KPK

Kontaktperson

Ragnhild Kristensen Bøhler
97 70 99 82
ragnhild.bohler@nmsu.no
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk