Agentleir

La barna være agenter og bli med å finne Maki. Agentleir er en ferdig laget 3-dagers temaleir.

Agentleir er en ferdig temaleir med opplegg for en 3-dagers leir. Opplegget har utgangspunkt i agentleirer som har blitt arrangert som samarbeid mellom NMSU og Dnk i tilknytning til Tårnagent. Denne leiren kan også brukes som oppfølging eller supplering til Tårnagent-opplegget til Dnk. Leirens innhold er rettet mot 2.-4. klassinger, og setter søkelys på tema knyttet til at Gud har gitt oss mennesker et spennende oppdrag. Et oppdrag om å dele tro, tid, ting og talent med hverandre. Gjennom agentleir får barna leve seg inn i agentrollen, løse spennende mysterier, lære om misjonsoppdraget, bli kjent med noen av de første kristne, og ha en opplevelsesrik helg sammen med andre barn.

Dette heftet er en av tre pakker med agentleir. Ved å ha tre pakker med variert innhold vil man kunne rullere på innholdet og slik ha årlige leirer for aldersgruppen uten at noen er med på det samme innholdet to ganger. Denne pakken heter «Madagaskar og Makimysteriet». De neste to pakkene er under utvikling og skal være knyttet til henholdsvis Thailand og Estland.

Heftet inneholder alt du trenger til en solid og interessant leir, og henvisninger til hvor du kan finne mer om generell leirplanlegging, organisering av ledere og gjennomføring av leir. Du kan selvfølgelig velge og vrake litt i innholdet i dette heftet og bruke det på andre måter. Men vi anbefaler at du bruker leiren i sin helhet, da den røde tråden er ganske tydelig i innholdet.

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk