Agentleir

La barna være agenter og bli med å finne Maki. Agentleir er en ferdig laget 3-dagers temaleir.
Bilde

Kontaktperson

Stig Sunde
95 21 78 16
stigs@nmsu.no

Agentleir er en ferdig temaleir med opplegg for en 3-dagers leir. Opplegget har utgangspunkt i agentleirer som har blitt arrangert som samarbeid mellom NMSU og Dnk i tilknytning til Tårnagent. Denne leiren kan brukes som oppfølging eller supplering til Tårnagent-opplegget til Dnk eller som en leir som ikke er knyttet til Tårnagent. Leirens innhold er rettet mot 2.-4. klassinger, og setter søkelys på tema knyttet til at Gud har gitt oss mennesker et spennende oppdrag. Et oppdrag om å dele tro, tid, ting og talent med hverandre. Gjennom agentleir får barna leve seg inn i agentrollen, løse spennende mysterier, lære om misjonsoppdraget, bli kjent med noen av de første kristne, og ha en opplevelsesrik helg sammen med andre barn.

Denne pakken er den første av tre pakker med agentleiropplegg. Ved å ha tre pakker med variert innhold vil man kunne rullere på innholdet og slik ha årlige leirer for aldersgruppen 2.-4. klasse uten at noen er med på det samme innholdet to ganger. Denne første pakken heter «Madagaskar og Makimysteriet» og har fokus på misjonsprosjekt på Madagaskar. De neste to pakkene er under utvikling og skal være knyttet til henholdsvis Thailand og Estland.

Pakken inneholder alt du trenger til en solid og interessant leir. Hovedprogrampostene er:

  1. Bootcamp
  2. Kveldssamlinger
  3. Bibelsamling om Paulus og Silas i fengsel
  4. Agentoppdrag
  5. Misjonssamling om Madagaskar og Saholy
  6. Agentgudstjeneste

På ressursbanken finner du også en side som heter «verktøy til leir». Der kan du finne mer om generell leirplanlegging, organisering av ledere og gjennomføring av leir. Du kan selvfølgelig velge og vrake litt i innholdet i dette heftet og bruke det på andre måter. Det er helt mulig å plukke ut deler av opplegget og bruke det hver for seg. En annen mulighet er å bruke opplegget til agentleir uten plotlinjen om Maki og professor Ego som vi har laget. Da kan man bytte ut hva slags beskjed som står på beskjeden barna får under agentoppdrag 1, hva de må lete etter på oppdrag 3. Oppdrag 2 kan man da bare utelate, da dette er mest et verktøy for å få plottet videre. Vi anbefaler likevel at du bruker leiren i sin helhet, da den røde tråden er ganske tydelig i innholdet, og plottet gir en helt annen innlevelse for barna

Du finner også agentleirer arrangert av NMSU på våre leirsteder i kalenderen vår, sjekk her: Agentleirer i NMSU

Dersom du er interessert i å samarbeide med NMSU om å arrangere agentleir, eller har spørsmål om leirkonseptet kan du ta kontakt med Ucampkoordinator eller en av de ansatte i din region.

 

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk