Jevnlige middager i menigheten

Vi har samlet gode tips til dere som ønsker å arrangere jevnlige middager i kirken. Hvis dere har flere gode tips og innspill, så send gjerne inn slik at vi kan oppdatere etterhvert! Vi blir best når vi deler.
Bilde

Denne guiden er kun ment som drahjelp dersom dere ikke har middag, eller dersom dere ønsker tips til hvordan middager kan videreutvikles. Det finnes mange måter å gjennomføre middager på.

HVORDAN:

1. Tid
I alle fall to varianter:
1. I tilknytning til allerede eksisterende arbeid i menigheten.
Noen menigheter arrangerer middag i tilknytning til andre aktiviteter.

2. Ettermiddag / kveld
For eksempel fredag klokken 17.00-18.30.

2. Sted
Dersom kirken har egnede lokaler selv, er dette selvfølgelig best. Dersom kirken er gammel og ikke har tilgang til kjøkkenet og lignende, forslås følgende:
– Lokalt bedehus
– Sammen med andre menigheter (der det ikke er veldig langt mellom de ulike menighetene)
– Bydelshus / flerbrukshall / lokal skole
– I hjemmene

3. Ansvarlige
En bør ha fire familier eller tre personer (som er der uten å ha barn) til hver samling. Dette for å sikre at det er et overkommelig arrangement som det er gøy å være med på å ha ansvar for. Avklar på forhånd hvor mange ganger den enkelte skal være med i halvåret. Kjør gjerne bindingstid: må melde fra innen mars / oktober dersom en vil avslutte engasjementet for kommende semester.

4. Mat
1. Bestille ferdig mat.
Dette er det desidert letteste. Finn da en lokal matleverandør og sjekk ut menyen og hva som passer deres økonomi.

2. Lage mat selv.
Dette krever litt planlegging. F.eks handle inn kvelden før og gjøre enkle forberedelser. Velg et måltid som ikke trenger lang tid å lage. F.eks Tomatsuppe med makaroni, egg servert med grovbrød. Du finner oppskrifter og middagstips på kirkemiddag.no

 

5. Hyppighet
Dersom menigheten din starter opp middager, anbefaler vi at dere ikke går for hardt ut i starten. Vi anbefaler at hver familie er med og har ansvar to ganger i semesteret, maks tre. Dersom dere da er fire familier, så arrangerer dere to ganger i halvåret.

6. Påmelding
Påmeldingsfrist bør være senest kvelden før arrangementet. Påmelding bør gå til samme person hver gang. Forslag til hvem som kan ta i mot påmelding:
1. Leder for gruppen
2. Daglig leder i menigheten (dersom menigheten har daglig leder)
3. Frivillig som er med i middag-gjengen

7. Markedsføring
1. Lapp på lokalbutikken (vi har forslag til plakat)
2. Innlegg på menighetens nettside (bruk gjerne tekst fra plakat)
3. Facebook-side (vi har laget forslag til header)
4. SMS-liste til alle som er interessert i å få en påminnelse om middagene (sendes ut minst fire dager før. Pass på at listen alltid er oppdatert og at dere får inn de nye som kommer.)
5. Tilpass infolappene vi har laget og gi dem ut til:
• Deltakere på trosopplæringstiltak
• Pensjonisttreff (de eldre i menigheten har ofte en nabofamilie eller barnebarn)
• Deltakere på gudstjenester
6. Legg info-lappene lett tilgjengelige i kirken
7. Menighetsblad (vi har laget ferdig utkast til annonse)
8. Noen menigheter setter også opp stor plakat utenfor kirken den aktuelle dagen.

8. Pris
Vi vil anbefale alle å legge prisen så lavt som mulig. Bruk gjerne noe av støtten dere får ved å melde dere inn som NMSU lokallag til mat. Det er lurt å finne en løsning for hvordan en på en diskret og trygg måte enkelt kan melde fra om en ønsker å delta, men ikke har råd til å være med. I påmeldingsteksten kan det for eksempel stå at “vi ønsker at alle skal kunne delta på våre arrangement. Skulle økonomi eller annet være en hindring, så kan du krysse av her. Kun daglig leder (eller en annen navngitt person) vil vite om dette, han/hun har taushetsplikt”.

9. Ymse
• Dere bør ha en leder som er hovedansvarlig.
• Til leder: Ta godt vare på de som er med! Det skal være gøy å være med i frivillig arbeid, det skal gi oss energi og oppleves meningsfullt. Gi derfor riktige oppgaver til riktige folk. Husk å takke for samarbeidet etter hver gang.
• Gjenta ofte og tydelig at middager er for alle typer familier. Om en er en, to, ti eller fire – så er alle familier velkomne. Aktivitetene er lagt opp til at barn skal kunne engasjeres, men det vil likevel være aktuell trosopplæring for voksne. En trenger ikke være en småbarnsfamilie for å delta.
• Kjør evalueringsmøter i slutten av hvert semester. Her evalueres sesongen så langt og her legges rammene for neste halvår.

10. Bli NMSU lokallag
Har du lyst å komme i gang? Vi har ressurser til samlinger på Kirkemiddag.no eller nmsu.no/ressurser. For å få økonomisk støtte til middagene kan dere melde dere inn som lokallag i NMSU. Så lenge medlemmene av gruppen er under 15 år er alt dere trenger en kasserer (kan være daglig leder / kontormedarbeider i menigheten) og at det er minst 5 barn som har betalt en medlemsavgift på minimum 50 kroner. En lur måte å gjøre dette på i gruppen er at det koster 50 / 75 / 100 kroner å være med et semester, alt ettersom hvor mye mat en får og hvor mange samlinger en har. For lokallaget driver middag i kirken kan en gjøre det på den måten at de familiene som er med som ansvarlige melder inn sine barn. Finn ut hvordan bli lokallag.

BLI LOKALLAG

Få oppstartshjelp og få fordeler

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk