Sommarleir for 2.-7. klasse

25. - 27. juniAlværa Kyrkje- og misjonssenter
Meld deg på!
Velkommen til sommarleir for 2.-7.- klasse på Alværa!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Fakta om arrangementet

Starter
tirsdag 25. juni 2024
Avsluttes
torsdag 27. juni 2024
Sted
Alværa Kyrkje- og misjonssenter
Aldersgruppe
Barn
Meld deg på her!

Kontaktperson

Helle Leivestad Kartveit
40 40 60 50
hellelk@nmsu.no

Sommar på Alværa er herlig! I badebukten kan vi bade og fiske etter krabber. Inne og ute leikar vi og speler mykje forskjellig, som trampoline, spele ballspel, skyte med pil og boge og mykje anna. På samlingane høyrer vi om Jesus blir vi kjend med Madagaskar og korleis dei lever der.

Hovudleiar er Helle Kartveit og med seg har ho kjekke leiarar som vil gjere leiren til ein flott sommar-oppleving. Velkommen til dagar med leik, moro og nye og gamle vener!

Har du spørsmål kan du ta kontakt med hovedleder Helle Kartveit på hellelk@nmsu.no   tlf: 40 40 60 50

Skal du være med som ungdomsleder på denne leiren kan du melde deg på her

Pris
Ordinærpris: 1050 kr.
Enkeltmedlem i NMSU: 850 kr.
Medlemskap i NMSU kostar 50 kr. i kalenderåret januar – desember

I NMSU ønsker vi at flest mogleg born og ungdom skal få moglegheit til å dra på leir. Les meir om ordninga vår her: https://nmsu.no/deltakerstotte/

Program

Tirsdag
Frå 18.00: Innkvartering på rom og registrering
19.00: Kvelds
20.00: Leirkveld med leikar og konkurransar
Kveldsavslutning
På romma

Onsdag
09.00: Frukost
10.30: Bibelsamling
11.30: Uteaktivitetar
fellesleikar, bading, ballspel, krabbefisking frå brygga, og andre aktivitetar
13.00: Middag
Kiosk
Aktivitetar fortsett
Grilling eller frukt
16.30: “Ut all verda” med Misjonstivoli
Aktivitetar ute eller inne
18.30: Kvelds
19.30: Leirkveld
Kveldsavslutning
På romma

Torsdag
09.00: Frukost
Gjere klar til gudsteneste
11.00: Leirgudsteneste
12.00: Lunsj
13.00: Lagkonkurranse
14.30: Rydde og koste romma
16.00: Middag – med foreldre og familie som vil komme
16.50-17.30: Leiravslutning

 

Ofte stilte spørsmål

Korleis melder eg meg på?
Det korte svaret er: klikk på «Meld deg på her»-knappen øvst på denne sida.
Treng du hjelp til å forstå påmeldinga? Gå gjennom punkta under for detaljert skildring av korleis du melder deg på.
1 – Klikk på «Meld deg på her»-knappen i den grøne firkanten oppe til høgre.
2 – No får du opp eit arrangementsbilete. Ved sida av bilete viser ein knapp «Vidare til påmelding». Trykk der.
3 – Fyll ut påmeldingsskjema med dine val. Når du er ferdig med å fylla ut skjemaet får du tre val.
4 – No kan du halda fram med å melda på fleire (+ legg til deltakarar), Opprett faktura (få betalingsinfo tilsendt på e-post), eller gå til betaling (betala med kort).

NB: Deltakarane er ikkje endeleg påmeldt før ein anten har betalt eller velt faktura på e-post.

5 – Når du er ferdig med å melda på deltakarar går du til betaling der du vel det betalingsmetoden som passar for deg. Du vel mellom kort eller faktura på e-post.
6 – Få stadfestingse-post.

No er du påmeldt.

Fullfører du ikkje påmeldinga (betaler eller vel faktura) forsvinn påmeldinga etter kvart.
Har du framleis spørsmål? Kontakt med arrangementskonsulent Vegar Isachsen: vegari@nmsu.no / 51516130

______________________________________________________________________________________________

Korleis får eg medlemsrabatten?
Du må vera betalande enkeltmedlem i NMSU for å få rabatten.
1 Er du allereie medlem må du huka av for «Er medlem» inne på påmeldinga. Har du ikkje ein aktiv medlemskap vil du ikkje kunna huka av for «er medlem».

Medlemskontingenten må betalast ein gong i året. Har du ikkje betalt medlemskapen ved den første leirpåmeldinga i år har du kanskje allereie fått medlemskontingenten tilsendt på SMS eller mobil. Viss ikkje vil du få tilsendt medlemsgiroen, og eventuelle betalingspåminning(r) på medlemsgiro på eit seinare tidspunkt.

2 Er du ikkje medlem frå før, men vil bli det? Då huker du av for «Bli medlem». Då vil medlemskontingenten bli lagd på sluttsummen, samtidig som medlemsrabatten blir trekt frå.

____________________________________________________________________________________________

Avmelding rett før leirstart
Melder du deg på ein leir i regi av NMSU har du godteke betalingsvilkåra våre. Melder du deg av dagen før, eller same dag som leiren startar kan NMSU dessverre ikkje refundera innbetalt deltakaravgift. Det handlar om utgifter me allereie har på deltakaren. Unntaket er viss du er sjuk og kan levera legeattest, då refunderer me heile beløpet.

Blir du sjuk dagen før, eller same dag som leiren startar, og NMSU av den grunn ikkje kan refundera deltakaravgifta kan du sjekka om du får beløpet refundert gjennom din eller reiseforsikringa til føresette.

Leir i NMSU

Alle leirer i NMSU skal fyrst og fremst vere prega av våre leirverdiar:
1. Inkluderande fellesskap
2. Trygge rammer
3. Glede/leik
4. Aktivitetar som bidreg til vekst i kristen tru
5. Aktivitetar som bidreg til eit globalt perspektiv

Saman med flotte ungdomsleiarar kombinerer vi leik og moro med bibelsamlingar, song og misjonsglimt. Vi ynskjer å leggje til rette for at deltakarane skal få eit globalt perspektiv og at dei vert engasjerte til å dele tru, tid, ting og talent.


Se andre arrangementer

Sommerleir nr. 2 på Havglimt for 2.-4. klasse, 23.-25. juni - Leiren er full

Velkommen til sommerleir på Havglimt leirsted!
23. - 25. juni

Sommarleir for 2.-7. klasse

Velkommen til sommarleir for 2.-7.- klasse på Alværa!
25. - 27. juni

Sommerleir nr. 3 på Havglimt for 5.-7. klasse, 25.-27. juni

Velkommen til sommerleir på Havglimt leirsted!
25. - 27. juni

Sommerleir nr. 4 på Havglimt for 2.-4. klasse, 28. - 30. juni - Leiren er full

Velkommen til sommerleir på Havglimt leirsted!
28. - 30. juni
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk