Agentleir for 2.-7. klasse

9. - 11. oktoberAlværa
Meld deg på!
Velkommen til agentleir på Alværa!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Fakta om arrangementet

Starter
mandag 9. oktober 2023
Avsluttes
onsdag 11. oktober 2023
Sted
Alværa
Aldersgruppe
Barn
Meld deg på her!

Kontaktperson

Helle Leivestad Kartveit
40 40 60 50
hellelk@nmsu.no

Vil du prøve deg som agent?
Med agenttrening, spennande oppdrag og mysterier som må løsast?

Hovudleiar er Helle Kartveit og med seg har ho kjekke leiarar som vil gjere leiren til ein spennande leiroppleving i høstferien!
Har du spørsmål kan du ta kontakt med hovedleder Helle Kartveit på hellelk@nmsu.no   tlf: 40 40 60 50

Pris
Ordinærpris: 950 kr.
Medlem i NMSU: 750 kr.
Medlemskap i NMSU kostar 50 kr. i kalenderåret januar – desember

Introduksjonspris: 715 kr.
For born som er på leir med NMSU for fyrste gong

I NMSU ønsker vi at flest mogleg born og ungdom skal få moglegheit til å dra på leir. Les meir om ordninga vår her: https://nmsu.no/deltakerstotte/

 

Program

Måndag 9. oktober       
Frå 18.00:      Innkvartering på rom og registrering
19.00:             Kvelds
20.00:            Bli-kjent samling med agentskule!
21.30              Kveldsavslutning
På romma

Tysdag 10. oktober     
09.00:              Frukost
10.00:              Bibelsamling
11.00:              Agentoppdrag og uteaktivitetar
13.00:              Lunsj
Kiosk
14.00:              Agentoppdrag og uteaktivitetar
16.00:              Liten matbit/grilling
16.30:              Misjonssamling og misjonstivoli
18.30               Middag
19.45               Leirkveld
21.15                Kveldsavslutning
På romma

Onsdag 11. oktober    
09.00:            Frukost
10.00:             Agentoppdrag
11.00:              Gudsteneste som vi har laga
12.00:              Lunsj og uteaktivitetar
14.00:              Pakk og rydd
16:00:              Middag – med foreldre og familie som vil komme
16.45-17.30:    Leiravslutning

Ofte stilte spørsmål

Korleis melder eg meg på?
Det korte svaret er: klikk på «Meld deg på her»-knappen øvst på denne sida.
Treng du hjelp til å forstå påmeldinga? Gå gjennom punkta under for detaljert skildring av korleis du melder deg på.
1 – Klikk på «Meld deg på her»-knappen i den grøne firkanten oppe til høgre.
2 – No får du opp eit arrangementsbilete. Ved sida av bilete viser ein knapp «Vidare til påmelding». Trykk der.
3 – Fyll ut påmeldingsskjema med dine val. Når du er ferdig med å fylla ut skjemaet får du tre val.
4 – No kan du halda fram med å melda på fleire (+ legg til deltakarar), Opprett faktura (få betalingsinfo tilsendt på e-post), eller gå til betaling (betala med kort).

NB: Deltakarane er ikkje endeleg påmeldt før ein anten har betalt eller velt faktura på e-post.

5 – Når du er ferdig med å melda på deltakarar går du til betaling der du vel det betalingsmetoden som passar for deg. Du vel mellom kort eller faktura på e-post.
6 – Få stadfestingse-post.

No er du påmeldt.

Fullfører du ikkje påmeldinga (betaler eller vel faktura) forsvinn påmeldinga etter kvart.
Har du framleis spørsmål? Kontakt med arrangementskonsulent Vegar Isachsen: vegari@nmsu.no / 51516130

_________________________________________________________________________________________________

Korleis får eg medlemsrabatten?
Du må vera medlem i NMSU for å få rabatten.
1 Er du allereie medlem må du huka av for «Er medlem» inne på påmeldinga. Har du ikkje ein aktiv medlemskap vil du ikkje kunna huka av for «er medlem».

Medlemskontingenten må betalast ein gong i året. Har du ikkje betalt medlemskapen ved den første leirpåmeldinga i år har du kanskje allereie fått medlemskontingenten tilsendt på SMS eller mobil. Viss ikkje vil du få tilsendt medlemsgiroen, og eventuelle betalingspåminning(r) på medlemsgiro på eit seinare tidspunkt.

2 Er du ikkje medlem frå før, men vil bli det? Då huker du av for «Bli medlem». Då vil medlemskontingenten bli lagd på sluttsummen, samtidig som medlemsrabatten blir trekt frå.

__________________________________________________________________________________

Vert du sjuk rett før leir?
Melder du deg på ein leir i regi av NMSU har du godteke våre betalingsvilkår. Skulle du verte sjuk rett før leiren eller same dag, kan NMSU dessverre ikkje refundere innbetalt deltakaravgift. Det handlar om utgifter vi allereie har på deltakaren. Unntaket er dersom du leverer legeattest, då refunderer me heile beløpet.

Blir du sjuk dagen før, eller same dag som leiren startar, og NMSU av den grunn ikkje kan refundere deltakaravgifta kan du sjekke om du får beløpet refundert gjennom di eller føresette si reiseforsikring.

Leir i NMSU

Alle leirer i NMSU skal fyrst og fremst vere prega av våre leirverdiar:
1. Inkluderande fellesskap
2. Trygge rammer
3. Glede/leik
4. Aktivitetar som bidreg til vekst i kristen tru
5. Aktivitetar som bidreg til eit globalt perspektiv

Saman med flotte ungdomsleiarar kombinerer vi leik og moro med bibelsamlingar, song og misjonsglimt. Vi ynskjer å leggje til rette for at deltakarane skal få eit globalt perspektiv og at dei vert engasjerte til å dele tru, tid, ting og talent.


Se andre arrangementer

Tenleir

Velkommen til tenleir på Furutangen!
29. sep -1. okt

Fugleleir for 5.-7. klasse

Velkommen til fugleleir på Kjeldsund!
8. - 10. oktober

Agentleir for 2.-7. klasse

Velkommen til agentleir på Alværa!
9. - 11. oktober

Tweensleir høstferie for 5.-8. klasse

Velkommen til tweensleir høstferie på Mjuklia!
9. - 11. oktober
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk