Global

NMSU gjør det mulig for deg å oppleve misjonsarbeidet til NMS. Enten i ett år gjennom Ucrew, 6 måneder gjennom Hald Internasjonale Senter eller noen uker gjennom Uteam. Er du klar for å se verden med nye øyne?

Ucrew

Ucrew er NMS og NMSU sitt utvekslingsprogram for unge hvor du jobber ett år i en av våre samarbeidskirker i Europa. NMS dekker kost, losji og lommepenger. Den eneste egenandelen er flybilletter.

Land: England, Estland, Spania og Frankrike

Uteam

Uteam er turer til NMS sine samarbeidspartnere. NMSU vil legge til rette for at flere unge i Norge skal få en større forståelse for verdens globale utfordringer, møte unge fra andre deler av verden og få lære mer om hva misjon er. Vi tror Uteam er et godt virkemiddel for å få det til!

Land i Sør-Amerika, Afrika, Europa og Asia

Hald Internasjonale Senter, Connect

Connect er NMS sitt utvekslingsprogram utenfor Europa. Vi ønsker å gjøre en forandring i verden ved å utruste mennesker til å bedre utnytte ressursene sine for å skape et bedre liv for seg selv og sine. Vil du lære mer om hvordan NMS bekjemper urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom?

Land: Brasil, Kina, Sør-Afrika og Madagaskar.

 

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk