Kirkemiddag

Kirkemiddag er et nytt breddetiltak i trosopplæringen med middag og samling for 5-åringer sammen med de voksne i hjemmet. Vi har laget nye, korte samlinger med globalt perspektiv, delekort, og sangen Del det du har! Lanseres oktober 2020!

Kontaktperson

Ragnhild Kristensen Bøhler
97 70 99 82
ragnhild.bohler@nmsu.no

SE KIRKEMIDDAG.NO

Kirkemiddag er et nytt breddetiltak i trosopplæringen med middag og samling for 5-åringer. De voksne i hjemmet er også velkomne. Vi har laget nye korte samlinger med globalt perspektiv, delekort, og sangen – Del det du har! 5 åringene inviteres i tillegg til en Delegudstjeneste. Kirkemiddag kan gjennomføres i menighetssalen, eller ute, for eksempel ved en gapahuk.

Kirkemiddag-ressursene kan brukes på to ulike måter. Ressursene er i utgangspunktet tilpasset til å arrangere en årlig Kirkemiddag som er et breddetiltak for 5-åringer. På denne samlingen kan 5-åringene og de voksne treffe andre som også skal gå i samme skoleklasse, bli kjent med hverandre og dele tid!

Ressursene kan videre brukes til kontinuerlige samlinger for hele menigheten. Kanskje dere allerede har jevnlige middager eller har tenkt på å starte opp middager i kirken? NMSU har formidlingsressurser og tilbyr økonomisk støtte til kontinuerlige middager som melder seg inn som lokallag i NMSU.

Bilde
Bilde

Få økonomiske fordeler gjennom å bli lokallag i NMSU

Har dere kontinuerlige eller jevnlige middager i kirken får dere økonomiske fordeler ved å melde dere inn som lokallag i NMSU. Vi gir 5000 kr i oppstartstøtte fra Frifond og videre økonomiske støtteordninger i årene fremover. Det er ganske stas for oss og menigheten! Vinn-vinn!

Gode grunner til å ha jevnlige middager i menigheten:

Få økonomisk støtte til å ha middager

Ved å melde inn middagen i NMSU, så får en frifondsstøtte. Les mer om hva du får i støtteordninger her. Det er fullt mulig å kun benytte seg av de økonomiske støtteordningene og man er ikke forpliktet til å bruke ressursmateriellet som er utviklet.

Bygger fellesskap i menighetens misjonsprosjekt

Mange menigheter ønsker å gjøre noe mer ut av misjonsprosjektet sitt. NMSU sitt bidrag til dette, er å inspirere menighetene til å bygge inkluderende felleskap lokalt og gi menigheten verktøy til å gjøre dette. Samtidig vil vi at menigheten skal ha et globalt perspektiv, og det mener vi at vårt ressursmateriell gir.

Menigheten ønsker å bygge fellesskap blant familier i lokalsamfunnet

Vi tror at Kirkemiddag som trosopplæringstiltak og jevnlige middager i kirken kan være gode verktøy for å bygge et bærekraftig fellesskap blant barnefamilier. Dersom menigheten din ønsker å prøve ut middag i kirken ved å gjennomføre tiltaket Kirkemiddag så kan NMSU bidra med veiledning og støtte, slik at dere får bygget et bærekraftig og solid fundament for arbeidet.

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk