Familieleir på Alværa

9. - 11. juniAlværa
Meld deg på!
Velkommen til familieleir på Alværa!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Fakta om arrangementet

Starter
fredag 9. juni 2023
Avsluttes
søndag 11. juni 2023
Sted
Alværa
Aldersgruppe
Familier
Meld deg på her!

Kontaktperson

Helle Leivestad Kartveit
40 40 60 50
hellelk@nmsu.no

Vi ønsker at familieleiren skal vere ein god stad å vere for både store og små. Alle aktivitetane og samlingane er lagt opp slik at vi er saman om det meste; forkynning, leik, måltid, sosialt fellesskap og kvile. Familieleir er ei god investering i di eiga familie, anten familien er stor eller liten.

Pris
Vaksen: 1200 kr.
Ungdom (13-17 år): 750 kr.
Born (5-12 år): 500 kr.
Born (0-4 år): Gratis

Makspris familie: 3600 kr. *

* Finner du ut at totalprisen for familiepåmeldingen din overstiger 3600 kr. kan påmelder velge «Makspris familie» i påmeldingen. Når du etterpå melder familiemedlemmene på leiren huker man av for «Deltakelse betalt av makspris familie». Valget «Deltakelse betalt av makspris familie» forutsetter at en i familien har betalt «Makspris familie».

 

 

Program

Fredag 9. juni 
18.00: Innkvartering på rom og registrering
19.00: Kvelds
20.30: Bli kjend kveld
– intro om leirens tema; Skatter
Leikar og konkurransar
Kvelds for de som kommer sent/Spillkveld for ungdommane
22.00: Kveldsbøn for dei vaksne

Laurdag 10. juni:
08.45 Flaggheis
09.00:  Frukost
10.00:   Felles samling med historier, song og bøn
11.00: Uteaktivitetar
13.00:  Grøtmåltid med kiosk etterpå
14.00:  Ut i Allverda – tur til ulike land
15.00: 40-årsfest for Alværa med Misjonstivoli!
18.30: Middag – vi griller!
20.00: Leirkveld med leiker og konkurranser
Kveldsavslutning
Kveldsbøn for dei vaksne
(Bål ved stranda, viss fint vær)/spillkveld for ungdommane

Søndag 11. juni:   
08.45 Flaggheis
09.00:  Frukost
09.45: Lage til gudsteneste
10.30:  Delegudsteneste med bønnevandring
11.30: Rydde, pakke og koste romma
Skattejakt for barna
13.30 Middag
14.30 – 15.30: Leiravslutning

Ofte stilte spørsmål

Korleis melder eg meg på?
Det korte svaret er: klikk på «Meld deg på her»-knappen øvst på denne sida.
Treng du hjelp til å forstå påmeldinga? Gå gjennom punkta under for detaljert skildring av korleis du melder deg på.
1 – Klikk på «Meld deg på her»-knappen i den grøne firkanten oppe til høgre.
2 – No får du opp eit arrangementsbilete. Ved sida av bilete viser ein knapp «Vidare til påmelding». Trykk der.
3 – Fyll ut påmeldingsskjema med dine val. Når du er ferdig med å fylla ut skjemaet får du tre val.
4 – No kan du halda fram med å melda på fleire (+ legg til deltakarar), Opprett faktura (få betalingsinfo tilsendt på e-post), eller gå til betaling (betala med kort).

NB: Deltakarane er ikkje endeleg påmeldt før ein anten har betalt eller velt faktura på e-post.

5 – Når du er ferdig med å melda på deltakarar går du til betaling der du vel det betalingsmetoden som passar for deg. Du vel mellom kort eller faktura på e-post.
6 – Få stadfestingse-post.

No er du påmeldt.

Fullfører du ikkje påmeldinga (betaler eller vel faktura) forsvinn påmeldinga etter kvart.
Har du framleis spørsmål? Kontakt med arrangementskonsulent Vegar Isachsen: vegari@nmsu.no / 51516130

_____________________________________________________________________________________________

Vert du sjuk rett før leir?
Melder du deg på ein leir i regi av NMSU har du godteke våre betalingsvilkår. Skulle du verte sjuk rett før leiren eller same dag, kan NMSU dessverre ikkje refundere innbetalt deltakaravgift. Det handlar om utgifter vi allereie har på deltakaren. Unntaket er dersom du leverer legeattest, då refunderer me heile beløpet.

Blir du sjuk dagen før, eller same dag som leiren startar, og NMSU av den grunn ikkje kan refundere deltakaravgifta kan du sjekke om du får beløpet refundert gjennom di eller føresette si reiseforsikring.

Leir i NMSU

Alle leirer i NMSU skal fyrst og fremst vere prega av våre leirverdiar:
1. Inkluderande fellesskap
2. Trygge rammer
3. Glede/leik
4. Aktivitetar som bidreg til vekst i kristen tru
5. Aktivitetar som bidreg til eit globalt perspektiv

Saman med flotte ungdomsleiarar kombinerer vi leik og moro med bibelsamlingar, song og misjonsglimt. Vi ynskjer å leggje til rette for at deltakarane skal få eit globalt perspektiv og at dei vert engasjerte til å dele tru, tid, ting og talent.


Se andre arrangementer

Agentleir for 2.-4. klasse

Velkommen til agentleir på Furutangen!
2. - 4. juni

Sommerleir for tweens, 5.-7. klasse

Velkommen til sommerleir på Furutangen!
9. - 11. juni

Minileir - Barn med følge

Velkommen til minileir på Fjordglimt!
9. - 11. juni

Familieleir på Alværa

Velkommen til familieleir på Alværa!
9. - 11. juni
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk