Sommarleir for 2.-7. klasse

26. - 28. juniAlværa
Meld deg på!
Velkommen til sommarleir på Alværa!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Fakta om arrangementet

Starter
mandag 26. juni 2023
Avsluttes
onsdag 28. juni 2023
Sted
Alværa
Aldersgruppe
Barn
Meld deg på her!

Kontaktperson

Helle Leivestad Kartveit
40 40 60 50
hellelk@nmsu.no

Velkommen til dagar med leik, moro og nye og gamle vener! På Sommarleir er vi mykje ute; Vi kan bade i Sognefjorden, fiske etter krabbar, leike på trampolina, spele, skyte med pil og boge og mykje anna. På samlingane høyrer vi denne gongen om Frankrike og misjon der.

Hovudleiar er Helle Kartveit og med seg har ho kjekke leiarar som vil gjere leiren til ein flott

sommar-oppleving!

Har du spørsmål kan du ta kontakt med hovedleder Helle Kartveit på hellelk@nmsu.no   tlf: 40 40 60 50

Pris
Ordinærpris: 950 kr.
Medlem i NMSU: 750 kr.
Medlemskap i NMSU kostar 50 kr. i kalenderåret januar – desember

Introduksjonspris: 475 kr.
For born som er på leir med NMSU for fyrste gong

I NMSU ønsker vi at flest mogleg born og ungdom skal få moglegheit til å dra på leir. Les meir om ordninga vår her: https://nmsu.no/deltakerstotte/

 

Program

Mandag 26. juni:
18.00: Innkvartering på rom og registrering
19.00: Kvelds
20.00: Leirkveld med leikar og konkurransar
Kveldsavslutning
På romma

Tysdag 27. juni:
09.00: Frukost
10.30: Bibelsamling
11.30: Uteaktivitetar
fellesleikar, bading, ballspel,
krabbefisking frå brygga, pil og boge
og andre aktivitetar
13.00: Middag
Kiosk
15.30: «Ut all verda» med Misjonstivoli
Uteaktivitetar eller inne
19.00: Kvelds
20.00: Leirkveld
Kveldsavslutning
På romma

Onsdag 28. juni:
09.00: Frukost
10.30: Leirgudsteneste
12.00: Grilling og uteaktivitetar
13.30: Rydde og koste romma
15.00: Middag – med foreldre og familie som vil komme
15.50-16.30: Leiravslutning

Ofte stilte spørsmål

Korleis melder eg meg på?
Det korte svaret er: klikk på «Meld deg på her»-knappen øvst på denne sida.
Treng du hjelp til å forstå påmeldinga? Gå gjennom punkta under for detaljert skildring av korleis du melder deg på.
1 – Klikk på «Meld deg på her»-knappen i den grøne firkanten oppe til høgre.
2 – No får du opp eit arrangementsbilete. Ved sida av bilete viser ein knapp «Vidare til påmelding». Trykk der.
3 – Fyll ut påmeldingsskjema med dine val. Når du er ferdig med å fylla ut skjemaet får du tre val.
4 – No kan du halda fram med å melda på fleire (+ legg til deltakarar), Opprett faktura (få betalingsinfo tilsendt på e-post), eller gå til betaling (betala med kort).

NB: Deltakarane er ikkje endeleg påmeldt før ein anten har betalt eller velt faktura på e-post.

5 – Når du er ferdig med å melda på deltakarar går du til betaling der du vel det betalingsmetoden som passar for deg. Du vel mellom kort eller faktura på e-post.
6 – Få stadfestingse-post.

No er du påmeldt.

Fullfører du ikkje påmeldinga (betaler eller vel faktura) forsvinn påmeldinga etter kvart.
Har du framleis spørsmål? Kontakt med arrangementskonsulent Vegar Isachsen: vegari@nmsu.no / 51516130

_________________________________________________________________________________________________

Korleis får eg medlemsrabatten?
Du må vera medlem i NMSU for å få rabatten.
1 Er du allereie medlem må du huka av for «Er medlem» inne på påmeldinga. Har du ikkje ein aktiv medlemskap vil du ikkje kunna huka av for «er medlem».

Medlemskontingenten må betalast ein gong i året. Har du ikkje betalt medlemskapen ved den første leirpåmeldinga i år har du kanskje allereie fått medlemskontingenten tilsendt på SMS eller mobil. Viss ikkje vil du få tilsendt medlemsgiroen, og eventuelle betalingspåminning(r) på medlemsgiro på eit seinare tidspunkt.

2 Er du ikkje medlem frå før, men vil bli det? Då huker du av for «Bli medlem». Då vil medlemskontingenten bli lagd på sluttsummen, samtidig som medlemsrabatten blir trekt frå.

__________________________________________________________________________________

Vert du sjuk rett før leir?
Melder du deg på ein leir i regi av NMSU har du godteke våre betalingsvilkår. Skulle du verte sjuk rett før leiren eller same dag, kan NMSU dessverre ikkje refundere innbetalt deltakaravgift. Det handlar om utgifter vi allereie har på deltakaren. Unntaket er dersom du leverer legeattest, då refunderer me heile beløpet.

Blir du sjuk dagen før, eller same dag som leiren startar, og NMSU av den grunn ikkje kan refundere deltakaravgifta kan du sjekke om du får beløpet refundert gjennom di eller føresette si reiseforsikring.

Leir i NMSU

Alle leirer i NMSU skal fyrst og fremst vere prega av våre leirverdiar:
1. Inkluderande fellesskap
2. Trygge rammer
3. Glede/leik
4. Aktivitetar som bidreg til vekst i kristen tru
5. Aktivitetar som bidreg til eit globalt perspektiv

Saman med flotte ungdomsleiarar kombinerer vi leik og moro med bibelsamlingar, song og misjonsglimt. Vi ynskjer å leggje til rette for at deltakarane skal få eit globalt perspektiv og at dei vert engasjerte til å dele tru, tid, ting og talent.


Se andre arrangementer

Agentleir for 2.-4. klasse

Velkommen til agentleir på Furutangen!
2. - 4. juni

Sommerleir for tweens, 5.-7. klasse

Velkommen til sommerleir på Furutangen!
9. - 11. juni

Minileir - Barn med følge

Velkommen til minileir på Fjordglimt!
9. - 11. juni

Familieleir på Alværa

Velkommen til familieleir på Alværa!
9. - 11. juni
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk