Ledige stillinger som programleder og programmedarbeider på Connect

Hald internasjonale skole har to ledige faste stillinger i 100% fra 1.august på NMS sitt utvekslingsprogram for ungdom, Connect.

Leder for Connect

Programleder for Connect leder utvekslingsprogrammet i tråd med NMS sine ønsker og har hovedansvaret for økonomisk, faglig, strategisk og målrettet utvikling av programmet.  Programleder har ansvar for samarbeid med partnerorganisasjoner i Afrika, Asia og Sør-Amerika, samt skrive partneravtaler, søknader og rapporter til Norec og følge opp deltakerne/studentene gjennom forberedelse, praksisopphold og etterarbeid.

Vi søker en leder som har dette:

 • Gode lederegenskaper
 • Engasjement for ungdom, misjon og bistand
 • Utenlandserfaring
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • Kjennskap til NMS og NMSU
 • Motivasjon for NMS sitt arbeid
 • Gode muntlige og skriftlige norsk- og engelskkunnskaper
 • Gode evner til å bygge nettverk
 • Initiativrik og fleksibel
 • Gode administrative egenskaper
 • Erfaring i søknadsskriving og rapportering til offentlige myndigheter

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå.
 • Fagområder kan være: kristendom/teologi/ledelse/tverrkulturell kommunikasjon/kommunikasjon og formidling
 • Pedagogisk kompetanse

 

Programmedarbeider på Connect

Programmedarbeider har hovedansvar for tilrettelegging, oppfølging, undervisning og veiledning av de internasjonale studentene, og for de norske studentene sitt volontørarbeid i Norge etter utenlandsoppholdet. Dette skjer i nært samarbeid med NMS og NMSU.

Vi søker etter en medarbeider som har:

 • Utenlandserfaring, gjerne fra utveksling
 • Undervisnings- og veiledningserfaring
 • Engasjement for misjon.
 • Erfaring fra kirke og menighetsarbeid
 • God kjennskap til NMS og NMSU
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Gode evner til å bygge nettverk
 • Initiativ og er fleksibel
 • Even til å jobbe selvstendig og i team

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning
 • Fagområder kan være: kristendom/teologi/ledelse/interkulturell kommunikasjon/kommunikasjon og formidling
 • Pedagogisk kompetanse

Alle ansatte har også undervisning i skolens kursperioder

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi kan tilby:

 • Kreativt internasjonalt arbeidsmiljø med kunnskapsrike kolleger.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode forsikringer og pensjonsordning.

Den som tilsettes må dele skolens og NMS’ kristne verdigrunnlag og grunnsyn. Noe reisevirksomhet i Norge og utlandet må påregnes.

For nærmere opplysninger kontakt rektor Agnar Aasland på 95744963, agnar.aasland@hald.no  eller Seksjonsleder for internasjonal frivillighet i NMS, Kristian Mjølsneset 90893401, kristianm@nms.no

Søknadsfrist: 17.mai.
CV med referanser samt søknadstekst sendes til hald@hald.no .  Søkere bes om å spesifisere i søknaden om de søker på en eller begge stillingene.

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk