“followme” blir en del av NMSU!

followme er et nettverksbyggende oppfølgingskonsept som ønsker å se, samle og styrke unge ledere i alderen 15–25! Dette arbeidet blir nå en del av NMSU og vi gleder oss til å ta followme nasjonalt!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

followme er et oppfølgingskonsept som følger opp ungdommer i alderen 15–25år som er eller ønsker å være ledere i større eller mindre grad i menigheten sin. På samme måte som ungdomslederne knyttes opp til et større nettverk av ungdomsledere, knyttes også ungdomsarbeideren opp til et nettverk av ungdomsarbeidere som blir sett, samlet og styrket av en nettversleder.

followme-konseptet er altså ikke først om fremst et kurs, men har som mål å istandsette menighetene til målrettet å følge opp sine unge, ved å se, samle og styrke ungdommer til å dele tro, tid, ting og talent.

followme kan likevel fungere som et kurs, der man gjennom flere år øker sin kompetanse innen eget trosliv og ledelse. followme benytter en erfaringsbasert ledelsesmetode i oppfølgingen av ungdomsarbeideren. Å dele erfaringer blant menighetene i nettverket har vist seg å fungere veldig bra! Arbeidet er særlig utviklet for menighetene i Dnk, men vil også fungere for alle menigheter og organisasjoner som har unge ledere, og som ønsker å være en del av et større nettverk.

Se – samle – styrke

Bilde

 

Til oppfølging av ungdomslederne får menighetene boka «LEDERKURSET». Dette lederkurset er utviklet av NMSU og er spesielt tilrettelagt for unge ledere i en menighet/organisasjon. Boken er en lærerveiledning/ressursbok for deg som er kursholder. I tillegg til “LEDERKURSET” får du også tilsendt Powerpointpresentasjoner på mail knyttet til hvert kapittel i boka. Opplegget brukes på lokalsamlingene i den lokale followme-gruppen.

Hver menighet står allikevel fritt til å bruke det opplegget den selv ønsker, i sin lokale followme-gruppe.

Ved de årlige samlingene SPARK og KONFERANSE, som er for hele followme-nettverket, velger ungdommene undervisning blant flere ulike seminar. followme samarbeider tett med menighetenes ungdomsarbeidere, for å vite hva som rører seg i ungdomsmiljøene. I disse nettverkssamlingene benyttes både eksterne og interne foredragsholdere, som legger opp undervisning innenfor tema som er aktuelle og matnyttige for lokalgruppene.

 

Bilde

 

followme handler om å samle alle ungdomslederne i menigheten i én gruppe, nemlig den lokale followme-gruppa, der ungdommene får dekket behovet for både et kristent fellesskap og et ‘kollegafellesskap’. Disse er ledere i f.eks. klubbene, konfirmantarbeidet, KRIK, speideren, Ten Sing o.l., og som kan inspirere hverandre til arbeidet som leder for de enkelte avdelingene. followme-gruppa har vist seg å virke rekrutterende.

Gøy – kvalitet – fellesskap

Ofte ser vi at når ungdommene når 15–16-årsalderen, avtar interessen for å delta i aktivitetene som foregår i menigheten.
Samtidig viser det seg at den samme aldersgruppen liker å få ansvar og å være med på å gjøre en jobb. Sammen med det kristne fellesskapet i followme-gruppa gir menigheten ungdommene sine flere gode grunner til å bli værende i menighetsfellesskapet.

Noe for din menighet?

Ta kontakt for en uforpliktende prat her! Skriv "followme" i emnefeltet.

    Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk