En takk etter et bra og etterlengtet fysisk landsmøte i 2022!

Nå er det noen uker siden Landsmøtet 2022 ble avholdt på Mesnali leirsted Camp Sjusjøen, hvor vi hadde det gøy med OL blant NMS misjonsland, og husker jeg riktig var det Brasil som vant pokalen!
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake
Bilde
Foto: Åsmund Dannemark

På landsmøte samlet vi en god gjeng med både delegater fra regionene, ansatte i NMSU og Hald studenter, og det ble delt tro, tid, ting og talent gjennom kultur, konkurranser, sang, samtaler og den viktige jobben med forhandling av saker for hvordan NMSU skal jobbe videre med å være en organisasjon for barn og unge som vil sette utropstegn ved korset!

Vi fikk høre hva NMSU har fått til de to siste årene, som begge har vært preget av korona, men også et godt engasjement for NMSU! Dele-vloggen, Ukirke, followme, Camp Ryfylke for å nevne noen er prosjekter vi kan se tilbake på den siste perioden med masse inspirasjon og engasjement! Strategiplanen og langtidsbudsjett 2020-2024 fikk plass til å vise hva vi vil fortsette å sette fokus på som organisasjon i neste periode før landsmøte i 2024. Videre fikk landsmøte se hva fruktene av arbeidet med den demokratiske strukturen NMSU Landsstyre 2020-2022 har jobbet med i forrige periode. Det ble god diskusjon og engasjement rundt saken, og delegater tok til talerstolen med ønsker og tanker for NMSU sin demokratiske struktur! Og det nye landsstyre ble utfordret til å arbeide videre med å definere regionrådenes form og oppgaver.

Bilde
Foto: Leonardo Stamm

Til sist i denne lille oppdateringen må jeg få introdusere det nye landsstyre for 2022-2024! Mange gamle landsstyremedlemmer takket for seg, og noen stilte til gjenvalg, så nå har fått et godt og blandet landsstyre for neste periode! Vi takker for det forrige landsstyrets jobb og ønsker velkommen til det nye:

Nye representanter ble valgt for region Bjørgvin, hvor Catharina Hauge Askvik fra Bergen ble valgt inn, for Region Møre ble Rasmus Elias Myklebust fra Sykkylven valgt inn. I Region Stavanger har vi fått inn Emilie Johnsen fra Stavanger, i Region Sør har Hui-Ann Hauge Risør fra Birkeland blitt valgt inn og i Region Trøndelag ble Ada Olsdatter Hagaseth fra Trondheim valgt inn som representant. Og landsstyre fikk i oppgave av Landsmøte å finne en representant fra Region Øst noe det fortsatt jobbes med. Elizabeth Vognild fortsetter som representant for Region Nord, Eivind Stavnheim Hoved går fra å være vara til å bli valgt inn som representant for Region Innlandet, Guro Haave Reknes som i forrige landsstyre var representant fra Øst ble valgt som vår nye nestleder og jeg, Marie Cathrine Løver Thu, har vært så heldig å få fortsette som styreleder i en periode til!

Takk for et bra landsmøte, la oss sammen som organisasjon jobbe for frivilligheten, arbeidet og samholdet mens vi fortsetter å dele tro, ting, tid og talent i denne perioden frem til vi møtes på landsmøte igjen i 2024!

Bilde
Foto: Leonardo Stamm

Referat og reviderte dokumenter

1: Referat fra NMSU Landsmøte 2022 (vedtatt 2022):
Last ned referat som pdf
2: NMSU sin strategiplan for 2020-2024 (revidert 2022):
Last ned strategiplan som pdf
3: Grunnregler og vedtekter for NMSU (revidert 2022):
Last ned grunnregler og vedtekter som pdf

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk