Søken etter 2017-misjonen

OPPLEVD: Håvard, fra Uteam Etiopia 2017, visste ikke helt hva han skulle tro om misjon. Bruker misjonærene fattigdommen til å nærme seg fattige, ressurssvake? Eller bidrar de til vekst? Les Håvards tanker etter turen her.
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

“Kristne misjonsorganisasjoner bruker ebolakrisen som påskudd for å misjonere” skriver Michael Hertzberg. Den amerikanske sosiologiprofessoren Robert D. Woodberry mener på sin side at “misjon bidro til framvekst og spredning av stabile demokratier”.

Og det er godt kjent at det hersker uenighet om hvilken grad misjon og trosbasert utvikling bidrar til å skape eller ivareta sosial utvikling og velstand.

Jeg var en dem som ikke helt hadde klart å finne min plass i diskusjonen. Utvekslingen til NMS U, Uteam Etiopia, var derfor en fantastisk mulighet for å bli bedre kjent med 2017-tallets misjon.

Bilde

De som faller utenfor samfunnet

Det er liten tvil om at Etiopia er et godt eksempel på hvordan mennesker med en ulik etnisitet enn eliten, har blitt fratatt mange av samfunnets goder. Jeg tenker på muligheten til samfunnsinnflytelse og selvbestemmelse.

Amharerne, en etnisk folkegruppe i Etiopia, kan man på sett og vis si at har hatt den overlegne makten over Etiopias hundre millioner borgere i en årrekke. Folkegruppen oromo derimot, utgjør majoriteten av befolkningen. Til tross for dette, har folkegruppen Gumuz havnet litt utenfor den store striden mellom de to sterke folkegruppene. Under mitt opphold i Etiopia, var det denne folkegruppen jeg skulle besøke.

Bilde

Ungdomssenteret og fristedet

I et samfunn der minoriteter blir feiet vekk og glemt i den offentlige samtalen og statlig styring, har folkegruppen Gumuz lav reell mulighet til å påvirke. Og de som rammes hardest er de unge. På ungdomssenteret i Kamashi, som vi besøkte, gis ungdommene med ulike etnisiteter et møtepunkt, der de får et felles utgangspunkt. Her oppmuntres de til å komme på banen i samfunnet!

Sommerleiren vi deltok på, Summer Together, er et godt eksempel på hvordan kirken, som jeg vil beskrive som verdens største grasrotbevegelse, bidrar til fredsbygging, forståelse og samarbeid mellom utsatte folkegrupper satt under hardt press.

I Blånildalen lever familier stort sett av jordbruk og salg av råvarer på merkedet. Ungdommenes arbeidsdager, hvor de jobber for å spe på familiens inntekt, er lange og krevende. Et sted som Kamashi ungdomssenter, er derfor et viktig fristed for sosial kontakt og for å få bruke morsmålet sitt. Gumuz-språket er nemlig veldig diskriminert i Etiopia. Derfor faller de som snakker språket stadig nedover i sosial status blant andre etiopiske ungdommer.

Vi fikk selv erfare evangeliseringsarbeidet til NMS i denne sammenhengen. Å løfte opp Gumuz-språket og stammens rike tradisjon, ved blant annet oversettelse av Bibelen og annen litteratur til Gumuz, gjør språket mer tilgjengelig – både i hverdagen, i organisasjonsliv og på offentlige arrangementer.

Bilde

Jeg har forandret meg

Turen har for meg bidratt til å skape et mye større og nyansert inntrykk av misjon og Guds skaperverk.

Jeg vil spesielt trekke fram NMS Etiopia sitt landskontor. Her jobber en utrolig engasjert gjeng, der Guds ord til handling står sentralt i alt av arbeid. Jeg ser på de som kulturrelativistiske. Altså: de ser på alle disse kulturene som likeverdige og prøver å forstå de. Å være tilstede i små lokalsamfunn på denne måten er spesielt viktig for blant annet bærekraftsmålene.

Bilde

Hva er nå misjon for meg?

Min forståelse av misjon er blitt bredere og mye mer nyansert. En kulturimperialistisk, hvit mann som forkynner i en fattig menighet, hører historiebøkene til.

Misjon handler ikke bare å gi gaver og penger til utviklingsprosjekter, men det handler om å være der for hverandre, be med hverandre og vise hverandre en Guds kjærlighet.

Det å gi penger til misjonsorganisasjonene er en god form for misjon, men jeg vil spesielt trekke frem bønn, frivillighet og barmhjertighet som nøkkelelementer i misjon. Misjon er noe som vi alle kan gjøre hver eneste dag. Alle kan vi være misjonærer, slik som Jesus sa til to fattige fiskere i Matteus 4:19 “Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!”.

Skrevet av: Håvard Norli Rensvold på vegne av Uteam Etiopia 2017.

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk