Prosjektmidlar

Her finn du informasjon om NMSU sine retningslinjer om Frifond prosjektmidlar. Du finn også ein oversikt over utbetalte prosjektmidlar i 2021.

Retningslinjer om Frifond prosjektmidlar

  • Eit prosjekt skal vera eit tidsavgrensa tiltak i lokallaget, og midlar tildelt til prosjekt kan ikkje brukast i lokallagets ordinære drift.
  • Prosjekt som hovedregel kun delfinansierast. Enkelte kan fullfinaniserast.
  • Dersom eit lag har fått tildelt prosjektstøtte eit år, kan det søke støtte til same prosjekt ytterligare to år.
  • Søknad om prosjektstøtte fyllast ut på på Min side
  • Kriterier for prosjektstøtte
  • Klikk her for å lese meir om Frifond-ordninga.

Oversikt over utbetalte prosjektmidlar 2021

 

Lokallag: !nside
Prosjekt: Ledere på konf.leir
Søkt sum: 15000
Tildelt sum: 11250

 

Lokallag: B2LOVE
Prosjekt: Workshop i låtskriving og innspilling
Søkt sum: 7000
Tildelt sum: 5250

 

Lokallag: Bogafjell Barnegospel
Prosjekt: Korhelg med seminar og konsert
Søkt sum: 7000
Tildelt sum: 5250

 

Lokallag: Fam.klubb NMS
Prosjekt: Ledertrening
Søkt sum: 15000
Tildelt sum: 11250

 

Lokallag: FollowMe Lura
Prosjekt: Followme konferanse
Søkt sum: 15000
Tildelt sum: 11250

 

Lokallag: HITS
Prosjekt: Høstferiesamling i klatrepark
Søkt sum: 15000
Tildelt sum: 11250

 

Lokallag: HITS
Prosjekt: Boblefotballturnering
Søkt sum: 15000
Tildelt sum: 11250

 

Lokallag: Ludo Barnekor
Prosjekt: Korseminar
Søkt sum: 4000
Tildelt sum: 3000

 

Lokallag: Opptur K3
Prosjekt: Teologi og Tivoli
Søkt sum: 10000
Tildelt sum: 5000

 

Lokallag: Opptur K4
Prosjekt: Teologi og tivoli
Søkt sum: 5000
Tildelt sum: 2500

 

Lokallag: Opptur 6/BaseKamp
Prosjekt: Teologi og tivoli
Søkt sum: 6000
Tildelt sum: 3000

 

Lokallag: Opptur Orre
Prosjekt: Teologi og tivoli
Søkt sum: 5000
Tildelt sum: 2500

 

Lokallag: Riska Bibelgruppe 16+
Prosjekt: Teknofritur
Søkt sum: 8000
Tildelt sum: 4000

Sum søkt prosjektstøtte: kr. 239 000,-
Sum utbetalt prosjektstøtte: kr. 144 750,-

Prosjektstøtten ble i 2021 utbetalt i september.

Kontaktperson

Ragnhild Helle Aarskog
ragnhild.helle.aarskog@nmsu.no
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk