Prosjektmidlar

Her finn du informasjon om NMSU sine retningslinjer om Frifond prosjektmidlar. Du finn også ein oversikt over utbetalte prosjektmidlar i 2020.

Retningslinjer om Frifond prosjektmidlar

  • Eit prosjekt skal vera eit tidsavgrensa tiltak i lokallaget, og midlar tildelt til prosjekt kan ikkje brukast i lokallagets ordinære drift.
  • Prosjekt som hovedregel kun delfinansierast. Enkelte kan fullfinaniserast.
  • Dersom eit lag har fått tildelt prosjektstøtte eit år, kan det søke støtte til same prosjekt ytterligare to år.
  • Søknad om prosjektstøtte fyllast ut på på Min side
  • Kriterier for prosjektstøtte
  • Klikk her for å lese meir om Frifond-ordninga.

Oversikt over utbetalte prosjektmidlar 2020

 

Lokallag: Betweengruppe 1
Prosjekt: Sommeravslutning
Søkt sum: 6000
Tildelt sum: 4500

 

Lokallag: Follow Me Nærbø
Prosjekt: Ledertreningkonferanse
Søkt sum: 10000
Tildelt sum: 7500

 

Lokallag: NK Media
Prosjekt: Tur til NK Media
Søkt sum: 10000
Tildelt sum: 7500

 

Lokallag: Riska Basic
Prosjekt: Sommertur
Søkt sum: 15000
Tildelt sum: 11250

 

Lokallag: Riska Klekk
Prosjekt: Teknofri-tur
Søkt sum: 10000
Tildelt sum: 7500

 

Lokallag: Riska Opptur
Prosjekt: Konferado
Søkt sum: 5000
Tildelt sum: 3750

 

Lokallag: Riska Opptur 2
Prosjekt: Kirkelan
Søkt sum: 6000
Tildelt sum: 4500

 

Lokallag: Riska Opptur 3
Prosjekt: Konferado
Søkt sum: 5000
Tildelt sum: 3750

 

Lokallag: Riska Opptur 4
Prosjekt: Konferado
Søkt sum: 5000
Tildelt sum: 3750

 

Lokallag: Riska Opptur 5
Prosjekt: Støtte til ledere på leir
Søkt sum: 6000
Tildelt sum: 4500

 

Lokallag: Riska Opptur 6
Prosjekt: Støtte til leder på leir
Søkt sum: 6000
Tildelt sum: 4500

 

Lokallag: SURRENDER Lovsangsband
Prosjekt: Teambuilding
Søkt sum: 10000
Tildelt sum: 7500

 

Lokallag: B2LOVE
Prosjekt: Låtskrivekurs og kurs i innspilling/teknikk
Søkt sum: 7000
Tildelt sum: 5250

 

Sum søkt prosjektstøtte: kr. 268 000,-
Sum utbetalt prosjektstøtte: kr. 75 750,-

Prosjektstøtten ble i 2020 utbetalt i september.

Kontaktperson

Ragnhild Helle Aarskog
ragnhild.helle.aarskog@nmsu.no
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk