Ressurser

Type
Aktivitet
Andakt
Bønn
Grafiske ressurser
Lederkurset
Lek
Misjonsprosjekt
Samtale
Konsept
Familiemiddag
Ledertrening
Smågruppe
Ucamp
Uteam
Aldersgruppe
13-18 år
6-12

Tankelesning (+)

En fin aktivitet for å bli kjent. Kan gjentas gang etter gang i ulike varianter. Brukes som intro-aktivitet i Smågruppesamling 1 av 8 høsten 2017.
6-12

Bli kjent lek - avisleken (+)

En fin lek for å bli kjent med hverandre - brukes som introaktivitet til Smågruppe-samling 1 av 8 høsten 2017.
6-12

Hva skjer hvis vi deler med det vi har? (+)

I NMSU vil vi oppmuntre barn og unge til å dele, men hva skjer egentlig når vi deler?
13-18 år,6-12
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro