Ressurser

Type
Aktivitet
Andakt
Bønn
Grafiske ressurser
Lederkurset
Lek
Misjonsprosjekt
Samtale
Konsept
Familiemiddag
Ledertrening
Lys Våken
MAMPIATY - Innsamlingsprosjekt
Misjonsboka
Smågruppe
Tårnagenthelg
Ucamp
Uteam
Aldersgruppe
13-18 år
6-12
9-12 år

"De hemmelige tre", del 1 (+)

Fortellingen om "De hemmelige tre" knyttes her opp til en bibeltekst. Brukt på Smågruppesamling 1 av 8, høst 2017.
6-12

Fellesbønn med barna (+)

Det er fint å få be sammen. Her er en modell som kan brukes hver gang en fast gruppe møtes - slik at alle får bli bedt for en gang hver. Brukes i opplegget for Smågrupper høsten 2017.
6-12

Tankelesning (+)

En fin aktivitet for å bli kjent. Kan gjentas gang etter gang i ulike varianter. Brukes som intro-aktivitet i Smågruppesamling 1 av 8 høsten 2017.
6-12

Bli kjent lek - avisleken (+)

En fin lek for å bli kjent med hverandre - brukes som introaktivitet til Smågruppe-samling 1 av 8 høsten 2017.
6-12

Hva skjer hvis vi deler med det vi har? (+)

I NMSU vil vi oppmuntre barn og unge til å dele, men hva skjer egentlig når vi deler?
13-18 år,6-12
Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro