Misjon – hva er det?

SERIE: Når vi hører ordet misjon, er det lett å forbinde det enten med Kirken, en misjonsorganisasjon eller misjonærer i en fattig landsby i fjerne strøk. Det vi imidlertid bør forbinde ordet misjon med – er Gud.
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Guds misjon

Misjon kommer av det latinske ordet missio, som betyr sendelse. Oversatt fra engelsk betyr ordet oppdrag. Det er Gud som har en misjon eller et oppdrag – Han er misjonens forfatter. Det er her vi må starte for å forstå hva misjon er: hva som sendes, til hvem og av hvem.

Forståelsen av misjon som noe som starter hos Gud innebærer at misjon i bunn og grunn ikke handler om Kirken eller oss som misjonærer. Det handler om Gud som er en misjonerende Gud som oppsøker det skapte: Han sendte Jesus fra sin fullkomne himmel til vår ufullkomne verden, ”forsøplet” av synd og brutte relasjoner.
Hva Guds misjon betyr for oss, er å delta i Hans oppdrag i verden. Vi er deltakere i Guds misjon ved å være med på at mennesker blir kjent med Jesus og får oppleve Guds kjærlighet. Gud har sendt Jesus til oss – og vi skal få dele Han med andre.

 

”Misjon er kirken sendt til verden, for å elske, tjene, forkynne, undervise, helbrede og frigjøre” David Bosch, sør-afrikansk missiolog

Det handler om kjærlighet og relasjoner

Misjon er Guds henvendelse til verden i kjærlighet. Misjon eksisterer ene og alene fordi Gud elsker mennesker. I kjærlighet valgte Gud å sende Jesus til jorden for å leve sammen med oss i vår langt fra perfekte ”søppelhaug av en verden”:

”For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” (Joh 3,16)

Guds misjon er den kjærligheten Jesus levde ut i relasjonen til mennesker han møtte.

Han formidlet og demonstrerte Guds kjærlighet gjennom det livet han levde på jorden. Det gjorde han først og fremst i de relasjonene han stod i. Jesu oppdrag i verden var å gi sitt liv for menneskene slik at vi kan ha fellesskap med Gud – en kjærlighetshandling. Hele Jesu liv vitnet om Guds kjærlighet for menneskene og for det skapte. Sendt av Jesus skal den samme kjærligheten være forbilledlig også i våre relasjoner. Fordi vi lever i en virkelighet etter syndefallet, er ikke dette alltid like enkelt, men vår holdning er å søke denne kjærligheten til inspirasjon og glede i våre relasjoner.
For Mor Teresa handlet misjon om nestekjærlighet og hvordan man kan spre den til sine medmennesker. Et av hennes mange velkjente sitat lyder slik: ”vi kan ikke gjøre store ting, men små ting med stor kjærlighet”. Mor Teresa opprettet ordenen ”Kjærlighetens misjonærer”. Hun skriver: ”Gud er kjærlighet. Derfor må vi åpne våre hjerter for denne kjærligheten og bære den videre til dem vi møter, kristne og ikke-kristne. Som Jesus ble sendt av Faderen blir vi sendt til verden for å forkynne det glade kjærlighetens budskap og vise sann omsorg for de fattigste blant de fattige”. Mor Teresa

Disipler i hele verden

Jesus gav disiplene sine et oppdrag før han forlot dem på Kristi Himmelfartsdag:
”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” (Matt 28,18-20)
På Kristi Himmelfartsdag overlot Jesus stafettpinnen til disiplene sine. Nå skulle de fortsette å spre budskapet om Guds kjærlighet og forsoning til alle folkeslag. De skulle spre nyhetene om Guds rike ved å vitne om Jesus og alt de hadde sett og hørt. Oppdraget var – og er fortsatt i dag – å gjøre alle folkeslag til disipler, døpe dem og lære dem å holde alt det Jesus har befalt.
Dette er ikke et lite oppdrag. Jesus visste alt om sine disiplers styrker og svakheter. Han kalte dem likevel til å være med på Guds misjon ved å gi dem oppdraget. Som døpte er vi en del av fellesskapet av kristne – disipler i hele verden. Dette globale fellesskapet har fått det verdensvide oppdraget som ble gitt av Jesus. Jesus gav løftet om å være med helt til oppdraget er fullført. Han er forbildet vårt når vi går ut for å gjøre disipler i hele verden. Den Hellige Ånd er drivkraften i utførelsen av oppdraget:
”dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.” (Apg 1,8)

Tanker underveis

Misjon er i utgangspunktet ikke en aktivitet av oss eller av Kirken. Misjon tilhører Gud – det er Gud som har et oppdrag i verden: å forsone verden med seg og utbre sitt rike.
Gud ble menneske og kom inn i vår verden. Han betalte prisen det innebar ved å leve midt i ”vår stinkende søppel”. Er vi villig til å gjøre det samme? Er vi villig til å bli skitne på bena, ta av skoene, brette opp buksene og tre inn i en verden full av utfordringer? Slik Faderen sendte Sønnen, sender Sønnen oss til den samme verden. Å delta i misjon er derfor en deltakelse i Guds kjærlighetsbevegelse på jorden. Det er et oppdrag som er mye større enn det vi ser eller kan forestille oss. Gud gjorde det først gjennom Jesus, og nå gjør han det gjennom oss.
Hvorfor skal vi være med på Guds misjon?

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk