Misjon – hvordan gjør man det?

SERIE: Vi som Jesu etterfølgere og Guds Kirke i verden i dag er med på Guds misjon. Vi vil med vår styrke og svakhet som mennesker bruke ulike metoder og aktiviteter for å oppnå misjonens mål.
Del Facebook Twitter E-post
Tilbake

Artikkelserie om misjon

Å leve misjonalt

Forsoning av hele skaperverket og utbredelse av Guds rike kan foregå på forskjellige måter. Hvordan Guds misjon gjøres i verden i dag, henger naturligvis sammen med vår oppfatning av hva misjon er og hvorfor man skal drive misjon. De gode nyhetene om Jesus har blitt delt gjennom ord og handling på mange forskjellige måter siden Jesu disipler tok over stafettpinnen og ble sendt ut i verden for å ”gjøre alle folkeslag til disipler”.

Å leve misjonalt handler om å være evangeliet i verden og i de relasjonene vi står i. Gjennom våre liv, som naturligvis består av både ord og handling, kan vi være med å utbre Guds rike ved å gi mennesker forsmak av det. Noen ganger annonseres Guds rike med ord, noen ganger demonstreres det med handlinger og noen ganger brukes begge deler. Begge deler er like viktig. Jesus annonserte Guds rike med ord blant annet gjennom undervisning, og han demonstrerte det med handlinger gjennom det livet han levde. Å ha Jesus som forbilde når vi lever misjonalt, kan hjelpe oss å huske at det i bunn og grunn ikke handler om våre prosjekt, metoder og aktiviteter, men at det handler om Guds oppdrag i verden.

Ord og handling

”I ørkenen er det en forbrytelse som er verre enn mord: Å vite hvor en kan finne vann – uten å si noe.”
Afrikansk ordtak

Disiplene skulle annonsere Guds rike ved å være Jesu vitner og forkynne evangeliet. De måtte dele den viktige nyheten om Jesus, slik som en person i ørkenen må fortelle de andre hvor vannet er å finne. På samme måte som personen i ørkenen må vise de andre hvor vannet er – må disiplene også gjennom handling vise de andre hvem Jesus er.

Å annonsere Guds rike gjennom ord kan tenkes å være som en journalists arbeid. En journalist er forpliktet til å formidle nyheter som bygger på sannheten rundt en hendelse. Journalister må formidle nyheten så godt som mulig der de er for at rett informasjon skal komme fram. Som disipler er vi journalister for Guds rike som til enhver tid skal informere mennesker om det som skjedde på korset, og hva dette innebærer for enkelmennesker og for skaperverket.

– Hjelp din utenlandske nabo med å lære norsk, engasjer deg i frivillig arbeid for at mennesker i byen du bor i skal få det bedre, få deg jobb i en organisasjon som bekjemper fattigdom, kjøp mat til en tigger på gata eller selg alt du eier og gi til de fattige!

Det finnes mange eksempler på små og store ting man kan gjøre for å demonstrere Guds rike gjennom handlinger. Jesus er virkelig symbolet på rettferdighet og solidaritet, noe han demonstrerte i relasjonen med mennesker han møtte. Jesus klarte virkelig å være med mennesker. Han investerte sin tid og tilstedeværelse med mennesker han møtte. Dette berørte dypt og forandret liv. Å demonstrere Guds rike handler om å gjenspeile rikets verdier: fred, rettferdighet, glede, kjærlighet, nåde, barmhjertighet, godhet osv.

Gudsrikevirkeligheten møter oss alltid i en bestemt sammenheng eller situasjon. Dette vil naturligvis variere fra sted til sted. Det viktigste spørsmålet en må stille seg vil derfor være: hva kan gjøres på dette stedet eller i denne bestemte situasjonen som gjenspeiler verdiene i Guds rike, eller som viser Jesu kjærlighet?

Personlig respons

Å annonsere Guds rike vil innebære en invitasjon. Invitasjonen baserer seg på de gode nyhetene om hva Jesus har gjort, og krever en personlig respons. Responsen kan sammenlignes med de som er i et rom når en konge kommer inn. Kongens nærvær krever en respons fra alle – de kan ikke ignorere han, men må forholde seg til hans nærvær på en eller annen måte. Evangeliet krever også en personlig respons – en omvendelse. Omvendelsen innebærer å vende seg mot Gud og til fellesskap med Han.
Menneskene kan respondere forskjellig på kongens ankomst og på hans tilstedeværelse. Noen ønsker han hjertelig velkommen. De som aldri har sett han før, spør kanskje hvem han er. Andre overser – eller avviser han selv om det kan være farlig. Kongens sendebud vil uansett ikke forberede hans ankomst ved å ramse opp konsekvensen av en eventuell avvisning av kongen. Sendebudene vil legge vekt på de gode nyhetene ved hans ankomst.

De vil informere og invitere til å ønske han velkommen. De som bestemmer seg for å takke ja til invitasjonen, blir en del av Kirken – fellesskapet av disipler.

Kamp for rettferdighet

Mange av handlingene som demonstrerer Guds rike, kan oppsummeres i en kamp for rettferdighet. Kamp for rettferdighet står sentralt i utbredelsen av Guds rike og er en del av misjonens helhetsoppdrag. Gud har skapt alle mennesker og skal dømme alle mennesker. Derfor skal vi som Jesu disipler og Guds Kirke på jorden dele Guds omsorg for alt han har skapt. Vi skal demonstrere Guds rettferdighet og forsoning ved å bidra til å bekjempe undertrykkelse av enkeltmennesker eller grupper i samfunnet. Fordi mennesket er skapt i Guds bilde, har alle uansett rase, religion, hudfarge, kultur, klasse, kjønn og alder et menneskeverd som skal respekteres og æres. Dette er også tydelig i Det Nye Testamentet:

  • ”Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg” (Matt 25,40)
  • ”Dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens herre, og samtidig gjøre forskjell på folk” (Jak 2,1)

Å kjempe for rettferdighet i en urettferdig verden er en del av det å leve misjonalt. Det gir liv og håp for andre, spesielt fattige og marginaliserte. Ved å delta i denne kampen deler vi også den kjærligheten Jesus har kalt oss til å dele. Kampen kan være av både sosial, politisk og åndelig art.

Kampen for rettferdighet er forankret i Bibelen. Sosial rettferdighet er i hjertet av den profetiske tradisjonen i Det Gamle Testamentet, og stod svært sentralt i Jesu liv og hans forkynnelse. Jesus er den som gir frihet og som frigjør fra undertrykkende og urettferdige krefter i samfunnet. Vi finner det sentralt i flere tekster i Bibelen. Her er eksempel på to tekster:
Den fasten Gud vil ha, er at vi deler brødet med den som sulter, sørger for hus til den hjemløse og klær til den nakne og behandler folk med rettferdighet (Jes 58)
Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Luk 4,18-19)

Tanker underveis

Jesus gav disiplene i oppdrag å fortsette å spre forsmaken og spre budskapet om at i Guds rike er reelt og midt iblant oss. Som del av fellesskapet med troende får vi være med å utbre Guds rike i hele verden ved å løfte fram dets vakkerhet og spre glimt av opp-ned-verden. Slik som kunstneren løftet vakkerheten fra søppelfyllingen fram for en hel verden gjennom sin kunst, skal vi være med å gi en forsmak av Guds rike til alle rundt oss og i hele verden. Vi formidler de gode nyhetene om Jesus både gjennom ord og handlinger. Det kan innebære å la gudsrikevirkeligheten være synlig gjennom vår livsstil og gjennom vår tilstedeværelse i en verden av brutte relasjoner. Det handler om å kjempe for rettferdighet og leve evangeliet og være evangeliet i alle livets områder; i relasjon til oss selv, i møte med våre medmennesker, i møte med samfunnets utfordringer, skaperverket, kulturer og den globale verden vi er en del av.
Dette er å gjøre misjon! Gud har gitt oss frelsen og forsmak på sitt rike – nå får vi være med å dele det med andre: Gud gir – vi deler, både i ord og handling! Gud har kalt oss til oppdraget – er du klar over at du er en del av det?

Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk